Taryfa SGT

Poniżej zamieszczamy tekst obowiązującej Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zatwierdzająca Taryfę dnia 16 grudnia 2016 roku.

Poniżej znajdują się archiwalne wersje Taryfy:

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.- zatwierdzona 17 grudnia 2015r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki- zatwierdzająca Taryfę z dnia 17 grudnia 2015 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zatwierdzająca zmianę Taryfy z dnia 16 października 2015

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. - zatwierdzona 17 grudnia 2014r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki- zatwierdzająca Taryfę z dnia 17 grudnia 2014 r.

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.- zatwierdzona 10 lutego 2014r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki- zatwierdzająca Taryfę z dnia 10 lutego 2014 r.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.