Wnioski

Poniżej zamieszczamy formularze wniosków o określenie warunków przyłączenia oraz wniosków o świadczenie usługi przesyłania w wersjach do pobrania.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2016 r., zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (v25) (IRiESP), zmieniają się zasady obsługi wniosków o zawarcie umowy przesyłowej oraz wniosków o przydział przepustowości/przydział zdolności. Zgodnie z postanowieniami ww. IRiESP składanie powyższych wniosków oraz ich analizowanie odbywać się będzie w sposób elektroniczny przez System Wymiany Informacji (SWI). W tym celu niezbędne jest przedłożenie, podpisanych zgodnie z reprezentacją Państwa spółki, odpowiednich pełnomocnictw dla osób umocowanych do wnioskowania w SWI.

Pobierz instrukcję (PDF) elektronicznego wnioskowania o umowę przesyłową i przydział przepustowości / zdolności w Systemie Wymiany Informacji (SWI)

Poniżej znajdują się szablony wniosków o przydział przepustowości/przydział zdolności możliwe tylko do zaimportowania w systemie SWI od 1 czerwca 2016 w ramach elektronicznego wnioskowania.

Pobierz wniosek o przydział przepustowości (PP)

Pobierz wniosek o przydział zdolności (PZ)

Pobierz wniosek o przydział przepustowości/przydział zdolności (PP/PZ)

Pobierz wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o PP, PZ i PP/PZ (PDF)

Pobierz pełnomocnictwo do rejestracji w SWI (PDF)

Pobierz pełnomocnictwo do dokonywania czynności w SWI w ramach korzystania z usług GAZ-SYSTEM S.A. (PDF)

Do 31 maja 2016:

Pobierz wniosek o zawarcie umowy ramowej o świadczenie usługi przesyłania (DOC) i (PDF)

Pobierz instrukcje wypełnienia wniosku o zawarcie umowy ramowej o świadczenie usługi przesyłania (PDF)

Pobierz wniosek o przydział przepustowości (PP)

Pobierz wniosek o przydział zdolności (PZ)

Pobierz wniosek o przydział przepustowości/przydział zdolności (PP/PZ)

Pobierz wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o PP, PZ i PP/PZ (PDF)

Pobierz oświadczenie o rezygnacji z przydzielonej przepustowości (PDF)

 

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA - SGT

Pobierz wniosek o zawarcie umowy przesyłowej (DOC) i (PDFUmowa przesylowa SGT - WNIOSEK)

Pobierz wniosek o przydział przepustowości/przydział zdolności (PP/PZ)

Pobierz pełnomocnictwo do rejestracji w SWI (PDF)

Pobierz pełnomocnictwo do dokonywania czynności w SWI w ramach korzystania z usług GAZ-SYSTEM S.A. (PDF)

 

WNIOSKI O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Pobierz instrukcje wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłaczenia (PDF)

Pobierz wniosek o przedstawienie możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP)
(PDF lub DOC)

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych
(PDF lub DOC)

Analiza prognostyczna dla podmiotu prowadzącego działalność dystrybucyjną

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy A, będącego odbiorcą końcowym paliwa gazowego
(PDF lub DOC)

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, posiadającego instalację skroplonego gazu ziemnego
(PDF lub DOC)

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, zajmującego się magazynowaniem paliwa gazowego
(PDF lub DOC)

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, prowadzącego działalność wydobywczą z kopalń gazu / przyłączającego źródło
(PDF lub DOC)

Pobierz załącznik - Parametry i jakość odbieranego paliwa gazowego w poszczególnych latach eksploatacji złoża (do wyczerpania złóż)
(PDF lub DOC)

WNIOSKI O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA SGT

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej - gazociągu tranzytowego SGT będącego w dyspozycji EuRoPol GAZ s.a. (DOC, PDF)


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.