Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej

Przyłączanie do sieci przesyłowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wymagań określonych w warunkach przyłączenia wydanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP).
W procesie przyłączania do sieci przesyłowej rozróżnia się następujące działania:

  • złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wniosku o określenie warunków  przyłączenia,
  • określenie przez OSP warunków przyłączenia,
  • zawarcie umowy o przyłączenie,
  • realizacja umowy o przyłączenie. 

OSP określi warunki przyłączenia, lub poinformuje o braku możliwości przyłączenia w terminie nie dłuższym niż:

  • 60 dni dla podmiotów zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją albo magazynowaniem paliwa gazowego, posiadających instalację skroplonego gazu ziemnego lub prowadzących działalność wydobywczą z kopalń,
  • 45 dni dla podmiotów pozostałych,

od daty złożenia kompletnego wniosku, który spełnia wymagania formalne.

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej zawierana jest na wniosek podmiotu posiadającego ważne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej.

Pobierz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (PDF)

Aby pobrać wniosek o określenie warunków przyłączenia kliknij na link wybrany z poniższej listy:

Wniosek o przedstawienie możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) (PDF lub DOC)

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych (PDF lub DOC)

Analiza prognostyczna dla podmiotu prowadzącego działalność dystrybucyjną

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy A, będącego odbiorcą końcowym paliwa gazowego (PDF lub DOC)

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C posiadającego instalację skroplonego gazu ziemnego (PDF lub DOC)

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, zajmującego się magazynowaniem paliwa gazowego (PDF lub DOC)

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, prowadzącego działalność wydobywczą z kopalń gazu / przyłączającego źródło (PDF lub DOC)

Pobierz instrukcje wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia(PDF)


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.