Nasze wartości

Wspólnie z pracownikami opracowaliśmy Kodeks etyczny. Definiuje on zasady postępowania i kluczowe wartości wyznaczające sposób działania i podejmowania decyzji w spółce.

Nasze wartości to:

  • Odpowiedzialność - w działaniach kierujemy się odpowiedzialnością wobec interesariuszy i otoczenia, w którym funkcjonujemy.
  • Zaangażowanie - jesteśmy w pełni zaangażowani w naszą działalność – cenimy udział każdego pracownika w naszych obecnych i przyszłych sukcesach.
  • Profesjonalizm - stawiamy na profesjonalizm pracowników – chcemy realizować cele przede wszystkim dzięki stałemu rozwijaniu wiedzy i umiejętności kadry pracowniczej.
  • Praca zespołowa - wierzymy, że współdziałanie, pozwoli nam świadczyć usługi najwyższej jakości, dlatego w naszej spółce promujemy pracę zespołową. Wymaga ona od nas otwartości na innych i ich pomysły.
  • Szacunek - naszych interesariuszy traktujemy z najwyższym poszanowaniem. Zawsze wymagamy od siebie uczciwości.


Reguły zawarte w kodeksie dotyczą m.in. kwestii kontaktów z mediami, udziału w życiu publicznym i lobbingu, zatrudniania i traktowania członków rodzin pracowników, a także korzystania z majątku spółki. Kodeks porusza również kwestię zapewniania równych szans rozwoju zawodowego, prezentowania światopoglądu i przekonań politycznych pracowników oraz zasady dotyczące ubioru w miejscu pracy.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu etycznego spółka nie udziela poparcia ani nie wspiera finansowo żadnych partii, organizacji, ruchów politycznych oraz osób zaangażowanych w działalność polityczną.

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.