Edukacja

Głównym założeniem dla realizacji projektów edukacyjnych jest przekazanie studentom wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz kształcenie kompetentnej kadry pracowniczej.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.