Społeczność lokalna

GAZ-SYSTEM S.A. przypisuje szczególną rolę komunikacji ze społecznościami lokalnymi, która prowadzona jest zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji inwestycji. Działania mają przede wszystkim na celu:

  • przekazanie władzom lokalnym, właścicielom gruntów i mieszkańcom gmin informacji o inwestycji;
  • budowanie i utrzymywanie relacji z władzami lokalnymi, właścicielami nieruchomości oraz interesariuszami w poszczególnych gminach, w których prowadzona jest inwestycja;
  • wdrożenie odpowiedzialnego modelu komunikacji na każdym etapie realizacji inwestycji.

Dla każdej inwestycji corocznie opracowywany i realizowany jest plan działań komunikacyjnych, zawierający opisane narzędzia i metody wraz z harmonogramem poszczególnych działań.

Jednym z wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych jest wysyłka do władz lokalnych oficjalnych pism o rozpoczęciu lub etapie budowy odcinków gazociągów zlokalizowanych na terenie danej gminy.

Bardzo istotnym elementem planu są także spotkania informacyjne zarówno z władzami lokalnymi, jak i  mieszkańcami gmin, na terenie których przebiegają budowane przez spółkę gazociągi.

Od początku 2011 r. w związku z realizacją inwestycji w poszczególnych regionach Polski GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadził 313 spotkań z przedstawicielami władz lokalnych, instytucji publicznych oraz ze społecznościami lokalnymi.

W ramach budowania odpowiedzialnego modelu współpracy na etapie projektowania i realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. opracował „Zasady komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie projektowania inwestycji”. Dokument określa wymagania dotyczące: obowiązkowego prowadzenia działań komunikacyjnych na każdym etapie realizacji projektów, opracowania, a następnie realizacji planu komunikacji ze społecznościami lokalnymi w ramach projektowanej/realizowanej inwestycji, przeprowadzenia cyklu spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz lokalnych każdej z gmin na trasie gazociągu oraz regularnego raportowania realizacji planu komunikacji.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.