GAZ-SYSTEM S.A. aktywizuje rynek usług branżowych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie organizuje w marcu tego roku I edycję warsztatów wiedzy dla firm, dużych i małych, które są zainteresowane świadczeniem różnego rodzaju prac realizowanych na zlecenie Spółki.

Celem głównym warsztatów jest prezentacja portfela zamówień na ten rok i najbliższe lata oraz przybliżenie procedur przetargowych stosowanych przez Spółkę. 

Zaprezentowane zostaną:

  • wymagania formalne dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
  • zakres uprawnień i obowiązków stron w naszych umowach,
  • wymagania techniczne, jakie należy spełnić, chcąc być wykonawcą dostaw, usług lub robót budowlanych dla GAZ-SYSTEM.

Podczas warsztatów będzie także możliwość omówienia tematów zgłoszonych przez uczestników oraz wyjaśnienia wątpliwości dotyczących przebiegu procesu zamówieniowego. 

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych warsztatach!

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania i odesłać do dnia 17 marca 2017r. na adres: komunikacja.rembelszczyzna@gaz-system.pl

 

Masz pytanie – zadzwoń:  (22)18 90 876  lub  (22) 18 90 668.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.