Zintegrowany system przesyłowy GIE Kraków 2012

film1                                                   

                                                   


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.