KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ


1. Wobec GAZ-SYSTEM S.A. jestem jednym z przedstawicieli: Pracowników
Klientów
Partnerów biznesowych
Administracji publicznej
Społeczności lokalnej
Studentów
Innej grupy
2. Treści prezentowane w zintegrowanym raporcie GAZ-SYSTEM S.A. były dla mnie: Bardzo interesujące
Interesujące
Mało interesujące
Nie mam zdania
3. Z mojej perspektywy najbardziej interesujące były informacje zawarte w rozdziale: Profil firmy
Nasze otoczenie
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A.
Strefa klienta
Liberalizacja rynku gazu
Zarządzanie
4. Raport został przygotowany tak, że odnajdowanie potrzebnych mi informacji było dla mnie: Intuicyjne
Stosunkowo łatwe
Trudne
5. O działaniach opisanych w raporcie: Już kiedyś słyszałam/słyszałem
Nie słyszałam/nie słyszałem wcześniej
6. Ogólnie zintegrowany raport GAZ-SYSTEM S.A. oceniam jako: Bardzo interesujący
Interesujący
Mało interesujący
Nieinteresujący
7. W kolejnym raporcie chciałabym/chciałbym dowiedzieć się więcej o:

Strona 1 z 1

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.