12.09.2019

Konsultacje nowego projektu IRIESP

GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Zaproponowana zmiana wynika z dotychczasowych doświadczeń a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego.

Zmiana zapisów Instrukcji dotyczy zwiększenia pewności realizacji usług opartych na kontraktowym przesyle zwrotnym. Proponowane rozwiązanie w znacznym stopniu ogranicza możliwości przerwania takich usług ograniczając je do określonych w proponowanej zmianie uwarunkowań.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w projekcie karty zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (Zmiana nr 1/2019 do wersji 27).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem karty zmiany IRiESP

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 26 września  2019 r. (czwartek)  przesyłając wypełniony odpowiedni formularz na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

Formularz zgłaszania uwag do Karty zmian IRiESP

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.