29.05.2019

Kolejne „GAZ-SYSTEM FORUM” za nami

Omówienie zagadnień związanych z uruchomieniem procedury badania zapotrzebowania rynku na przepustowość przyrostową oraz przedstawienie oferty produktowej aukcji rocznej, która odbędzie się w lipcu 2019 r. na Platformie GSA, to główne tematy zorganizowanych w Warszawie warsztatów „GAZ-SYSTEM FORUM”. Spotkanie, w którym uczestniczyli klienci Spółki oraz przedstawiciele administracji publicznej i instytucji branżowych, odbyło się 29 maja 2019 r. w Warszawie.

Cieszę się, że możemy po raz kolejny spotkać się z naszymi partnerami biznesowymi, by przekazać im istotne informacje dotyczące korzystania z usług oferowanych przez naszą spółkę – powiedział dyrektor w Pionie Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM Sławomir Sieradzki, otwierając kolejne spotkanie zorganizowane w ramach cyklu „GAZ-SYSTEM FORUM”.

Omówił on również wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim kwartale tj. m.in.: zatwierdzenie  nowych Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla Krajowego Systemu Przesyłowego i Systemu Gazociągów Tranzytowych, konsultacji Planu Rozwoju na lata 2020–2029 oraz stanu prac dotyczących projektu Baltic Pipe.

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z zasadami przeprowadzania procedury incremental w Polsce, która po raz pierwszy została uruchomiona w 2017 r. W 2019 r. GAZ-SYSTEM przeprowadzi drugie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na przepustowość przyrostową  pomiędzy polskim i sąsiadującymi systemami przesyłowymi. Niewiążąca procedura oceny zapotrzebowania rynku odbędzie się w lipcu i sierpniu i po raz pierwszy zostanie przeprowadzona za pośrednictwem nowej funkcjonalności Platformy GSA.

O duńskich rozwiązaniach w zakresie procedury incremental opowiedział przedstawiciel firmy Energinet. Zwrócił uwagę, że dla operatora systemu przesyłowego w Danii bardzo ważne jest gromadzenie wiedzy na temat potencjalnych przyszłych potrzeb w zakresie przyrostowej przepustowości całego systemu. Dlatego już na wczesnym etapie uzwględnione zostały nowe punkty, które wynikają z realizowanej wspólnie z GAZ-SYSTEM inwestycji Baltic Pipe.

Z kolei przedstawicielka Ukrtransgaz zaprezentowała informacje na temat ukraińskiego systemu przesyłu i magazynowania gazu. Zakres tematyczny warsztatów obejmował również nowe zasady funkcjonowania połączenia Hermanowice i Drozdowicze, które pozwolą od 2020 r. na korzystanie z połączenia na granicy polsko-ukraińskiej zgodnie z wymaganiami regulacji UE.

W związku ze zbliżającym się terminem aukcji rocznej GAZ-SYSTEM zaprezentował ofertę produktową, która zostanie udostępniona 1 lipca br. na Platformie GSA oraz warunki, zgodnie z którymi przydzielana jest przepustowość. Uczestnicy spotkania mogli także zapoznać się z nowym mechanizmem dotyczącym składania prognoz przepustowości oraz informacjami na temat nowej taryfy.

Podsumowując „GAZ-SYSTEM FORUM”, Piotr Kuś, zastępca dyrektora w Pionie Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM, przedstawił najważniejsze wydarzenia, które planowane są na IV kwartał roku gazowego 2018/2019 m.in. warsztaty podczas, których spółka będzie chciała przedstawić potencjalnym klientom proces przyłączeniowy do sieci przesyłowej.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.