24.05.2019

Nowa siedziba oddziału GAZ-SYSTEM w Pogórskiej Woli

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu, węzeł przesyłowy na powstających gazociągach, które niebawem połączą Baltic Pipe i Terminal LNG ze Słowacją i Ukrainą oraz siedziba pogotowia gazowego to elementy inwestycji spółki w Pogórskiej Woli (województwo małopolskie). Oddział GAZ-SYSTEM, na terenie którego realizowane są te projekty, będzie miał tam nową siedzibę.

Potrzeba sprawnego zarządzania dynamicznie rozwijającym się systemem przesyłowym oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony obiektów GAZ-SYSTEM były podstawą decyzji zarządu spółki do usytuowania obiektów zaplecza technicznego i administracyjnego w jednej lokalizacji. Działania te mają na celu optymalizację kosztów utrzymania i zarządzania majątkiem. Zgodnie z założeniami w Pogórskiej Woli docelowo znajdą się: siedziba oddziału spółki, terenowa jednostka eksploatacji, tłocznia gazu, gazowe pogotowie techniczne, centralne archiwum oraz magazyn, a także Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu. Zakończenie procesu przeniesienia oddziału z Tarnowa do Pogórskiej Woli nastąpi w roku 2020.

Obszar działania oddziału obejmuje swoim zasięgiem cztery województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Całkowita ilość przesłanego przez GAZ-SYSTEM gazu w 2018 roku wyniosła 17,2 mld m3, natomiast przez oddział – 5,8 mld m3.

Średnio każdego roku przez Oddział w Tarnowie przepływa ok. 37 proc. całego gazu przesyłanego w naszej spółce. To potwierdza, jak ważną rolę odgrywa w regionalnym rynku gazu. Ze względu na istniejący i budowane interkonektory rola oddziału wykracza poza granice Polski – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM. – Docenia to również Unia Europejska, która w obecnej perspektywie finansowej wsparła inwestycje GAZ-SYSTEM w regionie kwotą ok. 1,23 mld zł – dodał prezes Zawartko.

Zwrócił również uwagę, że oddział zarządza kilkoma kluczowymi inwestycjami o łącznej długości ok. 400 km. – Budowane na tym terenie gazociągi: Hermanowice – Strachocina, Strachocina-Pogórska Wola, Pogórska Wola-Tworzeń czy interkonektory Polska-Słowacja i Polska-Ukraina stanowią strategiczne elementy naszego systemu przesyłowego – dodał. Ponadto oddział zarządza ponad 2,5 tys. km już istniejącej sieci przesyłowej.

Budowa gazociągu Strachocina-Pogórska Wola o długości ok. 97 km umożliwi przesył gazu z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu na Podkarpacie oraz dalej na Słowację.

Pozwoli również na transport gazu w stronę Ukrainy, czyli kierunku odwrotnym do obecnego. Poza tym, bezpośrednie połączenie gazowego Korytarza Północ-Południe z Podziemnym Magazynem Gazu Strachocina podniesie bezpieczeństwo dostaw paliwa do klientów w województwach podkarpackim i małopolskim – podkreślił prezes Zawartko.

Niezwykle ważna z punktu widzenia zarządzania systemem przesyłowym jest również budowa węzła gazowego Strachocina. Obecnie projekt jest na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to wrzesień 2019 r., natomiast ich zakończenie planowane jest w 2021 r.

Mieszkańcy naszego rejonu zyskują stabilnego pracodawcę, a gmina jeszcze większe wpływy do budżetu wpłacane przez spółkę z tytułu podatku od nieruchomości. Kwota w wysokości do 2 proc. wartości budowanej infrastruktury będzie przeznaczana na potrzeby naszej społeczności. Poza tym GAZ-SYSTEM to firma, która bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa swojej sieci przesyłowej. Świadczyć może o tym chociażby liczba spotkań ze społecznością lokalną – powiedział Marcin Kiwior, wójt Gminy Skrzyszów.

Spółka GAZ-SYSTEM prowadzi także aktywność badawczo-rozwojową w dwóch laboratoriach. Jedno z nich, Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu zlokalizowane jest w Pogórskiej Woli. Oferuje m.in. pobór próbek i badania składu gazu ziemnego, zawartości związku siarki oraz pomiar hałasu zarówno w środowisku prac, jak i pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. Laboratorium współpracuje również z jednostkami naukowymi, instytucjami zewnętrznymi oraz producentami urządzeń pomiarowych w zakresie prac badawczo-rozwojowych związanych z pomiarami jakościowymi i ilościowymi gazu ziemnego.

Wideo z otwarcia

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.