17.05.2019

Prezes URE zatwierdził zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu Krajowej Sieci Przesyłowej oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 30 kwietnia 2019 r. zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu KSP i SGT podlegających wymogowi publikacji informacji o technicznej,  zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej zgodnie z zapisami art.18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

Rozporządzenie 715/2009 zobowiązuje operatorów systemu przesyłowego, aby w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług w przejrzysty, ustandaryzowany i regularny sposób publikowali określone w załączniku do rozporządzenia informacje, w tym m.in. w zakresie technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej w stosunku do określonych punktów, w tym punktów wejścia i wyjścia. Za zatwierdzenie listy właściwych punktów podlegających obowiązkowi informacyjnemu odpowiada Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podejmujący decyzję na wniosek Operatora Systemu Przesyłowego i w oparciu o przeprowadzone wcześniej konsultacje rynkowe z uczestnikami rynku.

W przypadku zaktualizowanej listy punktów właściwych konsultacje rynkowe zostały przeprowadzone w dniach 11-25 marca 2019 r. przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią decyzji Prezesa URE oraz ustandaryzowanymi publikacjami dla Krajowego Systemu Przesyłowego i Systemu Gazociągów Tranzytowych zgodnymi z Rozporządzeniem 715/2009, w tym listami punktów właściwych dla Krajowego Systemu Przesyłowego i Systemu Gazociągów Tranzytowych:

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.