17.05.2019

Jest kolejna decyzja środowiskowa dla projektu w ramach programu Baltic Pipe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 17 maja 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przez GAZ-SYSTEM przedsięwzięcia pn. „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa”. To jeden z pięciu projektów realizowanych w ramach inwestycji Baltic Pipe na terenie Polski.

Gazociąg łączący gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie liczył ok. 85-90 km, jego nominalna średnica wyniesie 900 mm (gazociąg lądowy od Zespołu Zaporowego w Niechorzu do Terminalu Odbiorczego) i 1000 mm (gazociąg lądowy od Terminalu Odbiorczego do Tłoczni Gazu Goleniów), a ciśnienie robocze 12 MPa i 8,4 MPa.

Gazociąg zostanie wybudowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Trasa projektowanego gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie przebiegać następująco:

 • odcinek gazociągu DN 900 od Zespołu Zaporowego zlokalizowanego w m. Niechorze do Terminalu Odbiorczego zlokalizowanego w m. Konarzewo – gm. Rewal, Karnice (długość ok. 4,5 km),
 • odcinek gazociągu DN 1000 od Terminalu Odbiorczego do Węzła Przesyłu Gazu Płoty – gm. Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Płoty (długość ok. 36,5 km),
 • odcinek gazociągu DN 1000 relacji Płoty-Goleniów – gm. Płoty, Nowogard, Osina, Goleniów, Maszewo (długość ok. 42 km).

Budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski poprzez Terminal Odbiorczy z Krajowym Systemem Przesyłowym pozwoli odbierać gaz z Norwegii oraz zapewni uzyskanie technicznej możliwości dwukierunkowego przesyłu gazu: z Norwegii do Polski w ilości 10 mld m3/rok i z Polski do Danii w ilości 3 mld m3/rok. Realizacja tego projektu przyczyni się do optymalizacji przepustowości polskiego systemu przesyłowego i będzie stanowić istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe.

Więcej informacji o gazociągu łączącym gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym

***

To już druga decyzja środowiskowa dla projektu w ramach programu Baltic Pipe na terenie Polski. Pierwsza decyzja została wydana 4 lutego 2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek, DN1000”.

***

Baltic Pipe to projekt realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM a duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. Ma on na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.Projekt Baltic Pipe składa się z 5  komponentów:

 • gazociągu na dnie Morza Północnego (podmorski gazociąg pomiędzy norweskim a duńskim systemem przesyłowym gazu);
 • rozbudowy duńskiego systemu przesyłowego (rozbudowa istniejącego systemu przesyłowego w Danii);
 • tłoczni gazu w Danii (tłocznia gazu zlokalizowana we wschodniej części Zelandii);
 • gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego (gazociąg podmorski pomiędzy duńskim a polskim systemem przesyłowym gazu);
 • rozbudowy polskiego systemu przesyłowego (rozbudowa istniejącego systemu przesyłowego w Polsce).

Na terenie Polski planowane projekty, oprócz budowy gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym, to:

 • budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek;
 • rozbudowa tłoczni gazu Goleniów;
 • budowa tłoczni gazu Gustorzyn;
 • rozbudowa tłoczni gazu Odolanów.

Więcej informacji o Baltic Pipe

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.