14.05.2019

Wiceprezes Zawartko na EKG w Katowicach: Budowa zintegrowanego rynku gazu wymaga realizacji ambitnego planu inwestycyjnego

Budowa zintegrowanego rynku gazu ziemnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest jednym z głównych celów europejskiej polityki energetycznej i determinuje rozwój systemów przesyłowych gazu w krajach członkowskich – powiedział wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko podczas panelu „Polski hub gazowy”, zorganizowanego w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 14 maja 2019 r. w Katowicach.

Zdaniem wiceprezesa Zawartko rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, w tym dwukierunkowych połączeń międzysystemowych, sprzyjają budowie zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie. – Wykorzystując geograficzne położenie Polski, nasz system będzie mógł pełnić rolę tranzytową – dodał. Podkreślił również, że aby możliwe było utworzenie wewnętrznego rynku gazu ziemnego w ramach UE, w pierwszej kolejności muszą nastąpić zmiany w zakresie kierunków i źródeł dostaw.

Wiceprezes zaznaczył, że naturalnymi partnerami dla GAZ-SYSTEM w procesie integracyjnym są operatorzy systemów przesyłowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz rejonu Morza Bałtyckiego.

Realizowane i planowane przez nas projekty infrastrukturalne w sektorze gazowym takie jak np. projekt Baltic Pipe, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej czy połączenia transgraniczne z naszymi sąsiadami sprawiają, że Polska spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa dostaw i odporności na kryzysy gazowe – powiedział.

Zwrócił uwagę, że Polska posiada narzędzia rynkowe, które pozwalają na utworzenie regionalnego centrum dystrybucji gazu. – Jednym z nich ich jest utworzona w 2014 r. przez GAZ-SYSTEM Platforma GSA, służąca do rezerwacji przepustowości w punktach połączeń międzysystemowych na granicach pomiędzy sąsiadującymi państwami – powiedział prezes Zawartko. To narzędzie IT umożliwiające operatorom systemów przesyłowych oferowanie przepustowości poprzez aukcje zgodnie z przepisami prawa UE.

Już teraz z tego rozwiązania korzysta GAZ-SYSTEM czy operator systemu przesyłowego w Czechach. To gotowe rozwiązanie, z którego korzystać mogą również pozostali operatorzy, w tym m.in. z państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej – dodał.

W panelu "Polski hub gazowy" uczestniczyli także m.in. wiceminister energii Tomasz Dąbrowski i prezes Polskie LNG Paweł Jakubowski.

Z kolei w panelu pt. „Globalny rynek LNG” udział wziął dyr. Sławomir Sieradzki z Pionu Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM, który mówił o strategicznej perspektywie rozwoju rynku LNG w Polsce związanej z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu i planowaną budową terminalu pływającego.

Inwestycje związane z LNG to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na gaz w Polsce i gwarancja dodatkowych dostaw w tej części Europy, niezależnych od dominującego w tej chwili jednego dostawcy tego surowca – podkreślił.

Uczestnikami panelu byli również m.in.: pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, minister energii Litwy Žygimantas Vaičiūnas, dyrektor generalny ds. energii w Komisji Europejskiej Dominique Ristori oraz prezes Polskie LNG Paweł Jakubowski.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 9 tysięcy gości z Polski, Europy i świata.

Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 13-15 maja.W blisko 150 sesjach bierze udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy, praktycy oraz eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.