29.04.2019

ZAPROSZENIE NA GAZ-SYSTEM FORUM

Serdecznie zapraszamy wszystkich Klientów GAZ-SYSTEM do udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach cyklu GAZ-SYSTEM FORUM.

Celem nadchodzących warsztatów będzie omówienie zagadnień związanych  z uruchomieniem procedury badania zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe oraz przedstawieniem oferty produktowej aukcji rocznej, która odbędzie się w lipcu 2019 r. na Platformie GSA. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną także informacje na temat planowanych zmian w funkcjonowaniu połączeń międzysystemowych na granicy polsko-ukraińskiej oraz pozostałe kwestie istotne z punktu widzenia korzystania z usług oferowanych przez GAZ-SYSTEM.

Spotkanie odbędzie się w środę 29 maja br. w godz. 10.00 - 15.30 w hotelu InterContinental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach należy dokonać rejestracji poprzez formularz.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w piątek 10 maja br. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o rejestrację maksymalnie dwóch reprezentantów danej organizacji.

Potwierdzenie udziału w warsztatach ze strony GAZ-SYSTEM nastąpi do 17 maja  br. na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.