29.04.2019

Pierwsza platforma do publikacji informacji wewnętrznej REMIT dla gazu ziemnego

Uczestnicy hurtowego rynku gazu mogą korzystać z Gas Inside Information Platform (GIIP) – ogólnodostępnej platformy do publikacji informacji wewnętrznych. Pozwala ona wypełnić obowiązki nałożone przez Rozporządzenie REMIT w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

Zgodnie z tym dokumentem na uczestników hurtowego rynku energii został nałożony obowiązek podawania do publicznej wiadomości tzw. informacji wewnętrznych (w formie tzw. Urgent Market Messages - UMM). Dotyczą one m.in. zdolności i wykorzystania instalacji służących do przesyłania gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym również ich planowanej i nieplanowanej niedostępności. Dzięki publikacji UMM wszyscy uczestnicy rynku mają taki sam dostęp do informacji dotyczących dostępności infrastruktury i mogą podejmować decyzje biznesowe w oparciu o rzetelną i zweryfikowaną wiedzę, która jest dostępna w jednym miejscu.

Platforma oferuje szereg usług m.in.: bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych komunikatów, automatyczne pobieranie komunikatów poprzez kanał web feeds czy przeszukiwanie publikacji za pomocą rozbudowanych filtrów.

***

Platforma GIIP została przygotowana przez GAZ-SYSTEM zgodnie z Rozporządzeniem REMIT oraz rekomendacjami Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Szczegółowe zasady dotyczące rejestracji i korzystania z Platformy zostały opisane na stronie Gas Inside Information Platform https://www.gasinsideinformationplatform.pl/. Dodatkowe informacje można także uzyskać kierując korespondencję na adres mailowy: administrator@giip.pl.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.