24.04.2019

Południowy odcinek gazociągu Polska-Litwa z kompletem decyzji lokalizacyjnych

W okresie od lutego do kwietnia 2019 r. GAZ-SYSTEM uzyskał pięć decyzji lokalizacyjnych dla południowego odcinka gazociągu, który połączy systemy przesyłowe Polski i Litwy (GIPL). Gazociąg o długości ok. 158 km przebiegać będzie przez dwa województwa: mazowieckie i podlaskie.

Południowy odcinek GIPL połączy tłocznię gazu w Hołowczycach z miejscowością Rudka-Skroda. Inwestycja przewiduje także dostosowanie tłoczni gazu Hołowczyce do sprężania gazu o większym niż dotychczas ciśnieniu (do 8,4 MPa).

Uzyskane decyzje lokalizacyjne dotyczą:

  • odcinka o długości ok. 70 km na terenie województwa podlaskiego, powiaty: wysokomazowiecki, zambrowski, łomżyński i kolneński (decyzja uzyskana w lutym 2019 r.),
  • dostosowanie tłoczni gazu w Hołowczycach na terenie województwa mazowieckiego, powiat łosicki (marzec 2019 r.),
  • odcinek o długości ok. 15 km na terenie województwa mazowieckiego, powiat ostrowski (kwiecień 2019 r.),
  • odcinek o długości ok. 13 km na terenie województwa mazowieckiego, powiat łosicki (kwiecień 2019 r.),
  • odcinek o długości ok. 60 km na terenie województwa podlaskiego, powiaty siemiatycki i wysokomazowiecki (kwiecień 2019 r.).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejnym etapem inwestycji będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnie w drugiej połowie 2019 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlano-montażowych. Podpisanie umowy powinno nastąpić w pierwszym półroczu 2020 r. – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM.

Celem całego projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu o łącznej długości ok. 343 km na terenie Polski, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Gazociąg o średnicy DN 700 umożliwi zróżnicowanie kierunków dostaw gazu do krajów bałtyckich.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.