17.04.2019

Dwa przewierty HDD na Żeraniu zakończone

W ramach inwestycji polegającej na dostarczeniu gazu do budowanego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, GAZ-SYSTEM wykonał dwa przewierty HDD. Pierwszy, o długości 676 metrów, pod tzw. martwą odnogą Kanału Żerańskiego, natomiast drugi, o długości 798 metrów, w okolicy ulicy Białołęckiej. Nowoczesne technologie pozwalają zminimalizować negatywny wpływ prowadzonego przedsięwzięcia na środowisko naturalne i zachować bez szkody istniejącą infrastrukturę miejską.

Gazociąg DN500 relacji tłocznia Rembelszczyzna – EC Żerań będzie miał około 10 km długości. Obecnie trwają prace związane głównie z wykonywaniem jednego z trzech pozostałych przekroczeń mikrotunelowych oraz układką w wykopie otwartym ostatnich 2 kilometrów gazociągu. W ramach prowadzonej inwestycji GAZ-SYSTEM zaplanował aż 9 przekroczeń bezwykopowych – 6 mikrotunelingów, 1 przecisk oraz 2 przewierty HDD. Zostaną one zastosowane na około 30% całej długości gazociągu. Wynika to m.in. z troski o komfort mieszkańców osiedli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonego przedsięwzięcia oraz dbałości o środowisko naturalne.

Obecnie Elektrociepłownia Żerań może potencjalnie ogrzać około 43 proc. budynków w Warszawie i zaświecić ok. 6 mln żarówek o mocy 60 W. Szacuje się, że po oddaniu bloku gazowo-parowego produkcja energii elektrycznej zwiększy się o około 55%. Budowany blok parowo-gazowy w elektrociepłowni, wraz z inwestycją realizowaną przez GAZ-SYSTEM, znacząco podniosą poziom bezpieczeństwa mieszkańców aglomeracji warszawskiej w zakresie dostaw ciepła i prądu. Zauważalny będzie również spadek emisji szkodliwych gazów i pyłów, w szczególności dwutlenku siarki i tlenków azotu. Nowy blok gazowo-parowy będzie również emitował o ok. 40% mniej CO₂ w porównaniu do wyłączanych kotłów, co powinno przełożyć się na zauważalną poprawę jakości powietrza w stolicy.

***

Rodzaje przejść podziemnych dla gazociągu:

  • HDD – wiercenie i poszerzanie otworu oraz instalacja w nim przygotowanego odcinka rurociągu,
  • Mikrotuneling – drążenie otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej,
  • Direct Pipe – drążenie otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur oraz możliwością sterowania kierunkiem wiercenia,
  • Przecisk – wprowadzenie w grunt – przy użyciu zespołu urządzeń – rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.