22.03.2019

GAZ-SYSTEM na PCI Energy Days w Brukseli

PCI Energy Days to forum zorganizowane przez Komisję Europejską, które w jednym miejscu zgromadziło przedstawicieli czołowych europejskich firm energetycznych, realizujących projekty infrastrukturalne, posiadające status PCI (ang. Projects of Common Interest – Projekty Wspólnego Zainteresowania). Celem konferencji, która odbyła się 19-20 marca 2019 r. w Brukseli, była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy promotorami projektów, decydentami i środowiskiem eksperckim w zakresie budowania transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. GAZ-SYSTEM także zaprezentował realizowane przez spółkę projekty PCI.

Projekty PCI to kluczowe transgraniczne inwestycje infrastrukturalne, łączące systemy energetyczne krajów Unii Europejskiej. Mają one przyczynić się do osiągnięcia celów polityki energetycznej UE, w tym przystępnej cenowo, bezpiecznej oraz zrównoważonej energii dla wszystkich obywateli. 

Otrzymanie statusu PCI umożliwia zastosowanie najlepszych praktyk na etapie przedinwestycyjnym, w tym przede wszystkim wykorzystanie specjalnych procedur administracyjnych i pozwoleniowych. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań inwestorzy projektów mogą również ubiegać się o przyznanie dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility z perspektywy budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

Na obecnie obowiązującej liście projektów PCI, opublikowanej 24 listopada 2017 r., projekty Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM uzyskały status priorytetowy w ramach dwóch gazowych inicjatyw regionalnych. Są to: „Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP)” oraz „Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej”.

W zakres  BEMIP wchodzą inwestycje, takie jak budowa gazociągu Baltic Pipe, budowa połączenia gazowego z Litwą oraz rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W ramach drugiej inicjatywy na liście znalazły się m.in.: połączenia międzysystemowe Polska-Słowacja wraz ze wschodnią nitką korytarza Północ-Południe w Polsce oraz Polska-Czechy z zachodnią nitką korytarza Północ-Południe w naszym kraju.

Inwestycje GAZ-SYSTEM w nowoczesną infrastrukturę gazową to kluczowy element zapewnienia Polsce niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Realizacja tych projektów jest istotna dla rozwoju rynku gazu nie tylko w Polsce, ale także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego. Przyczyni się też do zniesienia barier w handlu energią w Unii Europejskiej, a tym samym do powstania wspólnego rynku energii UE, obejmującego otwarte i konkurencyjne rynki państw członkowskich.

Organizatorem PCI Energy Days była Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej. Było to pierwsze z planowanej serii tego typu wydarzeń, których celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy promotorami projektów, decydentami i środowiskiem eksperckim.

Na dwudniowe wydarzenie złożyły się część konferencyjna i wystawiennicza. Podczas paneli dyskusyjnych przedstawiciele firm, Komisji Europejskiej, administracji unijnej oraz administracji rządowej krajów UE, specjaliści i eksperci dyskutowali m.in.: na temat dobrych praktyk w realizacji międzynarodowych projektów, aspektów środowiskowych tego typu inwestycji i ich roli w zabezpieczeniu dostaw surowców. Wśród wystawców znalazły się firmy z całej Europy, m.in.: ze Słowacji, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Estonii, Chorwacji, Słowenii, Danii, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Francji czy Grecji.

***

Podczas  PCI Energy Days  podpisana została deklaracja Marine Grid Declaration. W uroczystości podpisania dokumentu uczestniczył Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii. Deklaracja została przygotowana przez stowarzyszenie Renewables Grid Initiative i określa zestaw zasad dotyczących rozwoju przesyłowych sieci morskich. Deklaracja wspiera i promuje odpowiednią ochronę środowiska morskiego, zobowiązanie do wczesnego i aktywnego zaangażowania interesariuszy, a także skutecznej wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w trakcie realizacji inwestycji.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.