20.03.2019

Baltic Pipe: trwają konsultacje dot. gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia GAZ-SYSTEM, polegającego na budowie gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym. Inwestycja ta jest elementem projektu Baltic Pipe. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przebiegiem trasy gazociągu.

Gazociąg łączący gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie budowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko to ważny element prac w ramach postepowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Wszyscy zainteresowani procesem mogą wziąć czynny udział w każdym etapie postępowania administracyjnego tj. zapoznawać się z dokumentami sprawy oraz składać swoje uwagi i wnioski. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia do 10 kwietnia 2019 r. będą dostępne do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Konsultacje przedustawowe i spotkania z mieszkańcami gmin, w których będzie realizowana ww. inwestycja, odbyły się w grudniu 2018 roku.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Konsorcjum PGNiG GAZOPROJEKT S.A. oraz ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

***

Baltic Pipe to projekt realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM a duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Ostateczne decyzje inwestycyjne o realizacji projektu Baltic Pipe zostały ogłoszone przez operatorów GAZ-SYSTEM i Energinet 30 listopada 2018 r.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe na stronie www.baltic-pipe.pl.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.