27.02.2019

Podsumowanie „GAZ-SYSTEM Forum”

Omówienie aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozwojem rynku gazu oraz korzystaniem z usług oferowanych przez GAZ-SYSTEM to główny cel zorganizowanych w Warszawie warsztatów „GAZ-SYSTEM Forum”. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele klientów przesyłowych i przyłączeniowych oraz pozostali uczestnicy rynku gazu, w tym przedstawiciele administracji publicznej oraz kluczowych instytucji branżowych, odbyło się 27 lutego 2019 r.

Otwierając „GAZ-SYSTEM Forum” Piotr Kuś, zastępca dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu, zwrócił uwagę, że celem warsztatów jest budowa relacji i wzmacnianie współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. – „Jest to okazja do przekazania kluczowych informacji na temat kwestii związanych z korzystaniem z infrastruktury GAZ-SYSTEM oraz zmian regulacyjnych” – powiedział.

Podczas warsztatów omówiono także dwa kluczowe dla spółki dokumenty: Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się również ze statusem realizacji programu Baltic Pipe.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował też: nowe zasady współpracy w zakresie administrowania Systemem Wymiany Informacji; działalność Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy oraz najważniejsze wydarzenia w nadchodzących kwartałach roku gazowego 2018/2019.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.