08.02.2019

I etap gazociągu Lwówek – Odolanów w końcowej fazie odbiorów

Gazociąg, który połączy Lwówek i Odolanów będzie istotnym elementem Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz częścią magistrali łączącej Terminal LNG w Świnoujściu z podziemnymi magazynami gazu w Wierzchowicach i Mogilnie. Odbiór techniczny I etapu, tj. odcinka łączącego Lwówek i Krobię, odbył się 4 lutego 2019 r.

Odbiór obejmował zarówno część liniową, jak i obiektową w zakresie wszystkich branż: formalno-prawnej i geodezyjnej, budowlanej, technologicznej, elektrycznej, przeciwkorozyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), telemetrii i sterowania.

Potwierdzono gotowość techniczną wszystkich elementów gazociągu. Odebrano:

  • ok 114 km gazociągu DN 1000 wraz z linią światłowodową,
  • liniowe zespoły zaporowo-upustowe z układami obejściowymi wyposażonymi w kolektory umożliwiające podłączenie nowych odbiorców w miejscowościach Opalenica, Kotowo,  Kościan i Krzemieniewo,
  • przebudowane węzły przesyłowe gazu w Lwówku i Krobi.

Do końca lutego 2019 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powstałej infrastruktury. Przejęcie do eksploatacji oraz odbiór końcowy inwestycji przewidywane są na przełomie marca i kwietnia 2019 r.


                                                                                ***

Gazociąg Lwówek-Odolanów DN1000 realizowany jest na terenie 19 gmin, w województwach wielkopolskim i dolnośląskim. Gazociąg będzie miał długość 168 km. Jego średnica nominalna wynosi 1000 mm, a ciśnienie robocze: 8,4 MPa.

Odbiór końcowy oraz przejęcie do eksploatacji II etapu gazociągu Lwówek-Odolanów na odcinku Krobia-Odolanów o długości około 54 km odbyły się 30 sierpnia 2018 r.

Projekt budowy gazociągu Lwówek-Odolanów uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) i na realizację prac budowlanych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.