04.02.2019

Dynamiczny System Zakupów Niepublicznych w GAZ-SYSTEM

Od 4 lutego 2019r. GAZ-SYSTEM rozszerza kwalifikację dostawców w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów Niepublicznych, w kategoriach:
1) GAZOMIERZE ROTOROWE
2) GAZOMIERZE TURBINOWE

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.
W przypadku zainteresowania realizacją dostaw materiałów w zamówieniach nie objętych przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy:

1) wypełnić załączoną Ankietę,
2) zapoznać się i zaakceptować zasady współpracy, w tym w szczególności treść Projektu Umowy,
a po zawarciu umowy z Zamawiającym:
a. składać oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe,
b. realizować zamówienia (jeśli oferta Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza) zgodnie z postanowieniami umowy.

ZAŁĄCZNIKI:
Projekt Umowy
 
GAZOMIERZE ROTOROWE:
Ogłoszenie gazomierze rotorowe
Ankieta gazomierze rotorowe

GAZOMIERZ TURBINOWE:
Ogłoszenie gazomierze turbinowe
Ankieta gazomierze turbinowe

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.