30.01.2019

Zaproszenie na GAZ-SYSTEM FORUM

Serdecznie zapraszamy wszystkich Klientów GAZ-SYSTEM do udziału w warsztatach poświęconych omówieniu aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozwojem rynku gazu, a także z korzystaniem z usług oferowanych przez GAZ-SYSTEM.

Spotkanie odbędzie się w środę 27 lutego br. w godz. 10.00 -15.00 w hotelu Westin przy al. Jana Pawła 21 w Warszawie.

Zakres tematyczny warsztatów obejmie m.in.:

  • Aktualizację treści IRiESP
  • Plan Rozwoju na lata 2020-2029
  • Nowe zasady współpracy w zakresie administrowania Systemem Wymiany Informacji
  • Korzystanie z usług Platformy GSA
  • Najważniejsze wydarzenia w nadchodzącym kwartale roku gazowego 2018/2019

W celu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach należy dokonać rejestracji poprzez link.

Uczestnictwo w warsztatach można zgłaszać do czwartku 14 lutego b.r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o rejestrację maksymalnie dwóch reprezentantów danej organizacji.

Potwierdzenie udziału w warsztatach ze strony GAZ-SYSTEM nastąpi do 19 lutego br. drogą e-mail na podany w formularzu adres e-mail.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.