28.01.2019

GAZ-SYSTEM ogłasza laureatów Funduszu Naturalnej Energii

To już IX edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii ogłaszanego przez  GAZ-SYSTEM. Jest on kierowany przede wszystkim do samorządów, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na projekty ekologiczne. Przeprowadzony został w pięciu województwach: mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Jak każdego roku również i w tym celem konkursu było dofinansowanie realizacji autorskich pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego oraz aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz poszanowania i ochrony środowiska.

W tym roku na konkurs wpłynęło łącznie 112 wniosków, w tym najwięcej z terenu województwa śląskiego.

- W tegorocznej edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii zależało nam na zaangażowaniu lokalnych społeczności z terenu województw, które są niezmiernie ważne dla spółki z racji realizowanych tam inwestycji. W naszej codziennej działalności dbamy o środowisko naturalne i kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Cieszy nas ogromnie, że samorządy, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe swoim zaangażowaniem po raz kolejny potwierdziły, że aktywnie i z wielkim entuzjazmem podchodzą do kreowania postaw ekologicznych i tworzenia kapitału społecznego ukierunkowanego na zrównoważony rozwój – powiedział Mariusz Kozłowski, Rzecznik Prasowy Spółki, Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej.

Tegoroczni zwycięzcy konkursu koncentrowali się na rozwiązywaniu lokalnych potrzeb środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami oraz czystości powietrza. W wielu miejscach zaplanowano działania inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu, by służyły one nie tylko ludziom, ale także zachowaniu bioróżnorodności.

- Ogromną wartością w projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi działaniami. To połączenie służy poznaniu przyrody, zachęceniu do odkrywania i doświadczania jej uroków. Co roku do realizacji poszczególnych działań projektowych zapraszani są specjaliści reprezentujący wiele instytucji, dla których ochrona przyrody jest wspólnym mianownikiem oraz przyczynkiem do długotrwałych działań na rzecz środowiska naturalnego – ocenia Urszula Fabianiak, Wiceprezes Fundacji „Za górami, za lasami” – Partnera Społecznego konkursu.

 


Laureatami IX edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii zostali:

Z województwa mazowieckiego:
1. naTurka - Towarzystwo Przyjaciół Rzek Turki i Tatarki w Klukówku
2. Ogród dydaktyczny "Ptasie tajemnice w miejscowości Serpelice" - Zespół
    Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach
3. Hodujemy czyste powietrze – Fundacja Ekotrend w Warszawie
4. Ścieżkami przyrody - Ochotnicza Straż Pożarna w Kołodziążu
5. "Przedszkolaki w zgodzie z naturą" - projekt z zakresu edukacji
    ekologicznej  – Miejskie Przedszkole nr 4 w Zielonce

Z województwa podkarpackiego:

1. Działam - doświadczam - odkrywam - Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w
    Jarosławiu
2. Aktywni dla Natury - Szkoła Podstawowa w Wojtkowej
3. Woda - nasze wspólne dobro - Zespół Szkół Publicznych w Uhercach
    Mineralnych
4. Laboratorium edukacyjne odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa
    im. Ignacego Solarza w Gaci

Z województwa podlaskiego:

1. EKO-Aktywni i Kreatywni - Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie
2. Podlaskie Ekoludki - Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w
    Białymstoku
3. Dziki Zakątek - Przedszkole Samorządowe nr 53 im. Marii Kownackiej
    "PLASTUŚ" w Białymstoku
4. Zielony Kącik - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Z województwa śląskiego:

1. Audyt Ekoenergetyczny - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie
2. Zielone okno na świat - Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa
    nr 2) w Pawłowicach
3. Zielony zakątek - sala pod chmurką - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w
    Rudzie Śląskiej
4. Tworzymy Zieloną Przyszłość - Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego
    Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
5. "Nie pal śmieci, jeśli nas kochasz!" - Dzieci - Zespół Szkolno-Przedszkolny w
    Skrbeńsku

Z województwa zachodniopomorskiego:

1. Ogród sensoryczny - naturalna terapia osób niepełnosprawnych
    intelektualnie - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
    Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
2. Szkoła i Rodzina to Ekodrużyna - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
    w Gostomi
3. Energetyczni.pl - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w
    Darłowie
4. "Smogo-pochłaniacze to MY!" - projekt edukacyjny Klubu Młodego Naukowca
    – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!
Więcej informacji o Funduszu Naturalnej Energii można znaleźć na stronie konkursu: www.gazsystemdlanatury.pl oraz na profilu FB/FunduszNaturalnejEnergii.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.