07.01.2019

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM w Zarządzie organizacji Gas Infrastructure Europe

Piotr Kuś, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM,  został powołany do Zarządu organizacji Gas Infrastructure Europe (GIE) na dwuletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2019 r.

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM po raz pierwszy wszedł w skład Zarządu GIE, dzięki czemu spółka będzie mieć większy wpływ na kształtowanie agendy i obranego kierunku działań stowarzyszenia w kolejnych latach. Rozpoczynająca się  kadencja Zarządu będzie miała kluczowe znaczenie w związku z planowanymi przez Komisję Europejską na lata 2019 i 2020 pracami nad nowym pakietem przepisów prawa UE dla rynku gazu.

Piotr Kuś został nominowany do Zarządu GIE wraz z pozostałymi 11 przedstawicielami operatorów infrastruktury gazowej w Unii Europejskiej. Nowy skład Zarządu został wybrany podczas Zgromadzenia Ogólnego organizacji GIE w grudniu 2018 r.

***

Gas Infrastructure Europe (GIE) to stowarzyszenie reprezentujące w Brukseli interesy operatorów infrastruktury gazu ziemnego. Organizacja zrzesza operatorów sieci przesyłowych gazu, operatorów podziemnych magazynów gazu oraz operatorów instalacji LNG. 

Do GIE należy obecnie 68 członków z 25 państw europejskich. GAZ-SYSTEM jest członkiem GIE od początku powołania organizacji w 2005 r.

Stowarzyszenie wyraża opinie swoich członków wobec instytucji europejskich, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron. Misją organizacji jest aktywny udział w budowie jednolitego, zrównoważonego i konkurencyjnego rynku gazu w Europie, opartego na stabilnych i przewidywalnych ramach regulacyjnych oraz rozwój korzystnego klimatu inwestycyjnego.

Więcej informacji na temat GIE dostępnych jest na stronie internetowej stowarzyszenia  -  https://gie.eu/

 

 

 

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.