06.12.2018

Rozpoczynamy kolejną rundę konsultacji społecznych związanych z realizacją projektu Baltic Pipe

Na trasie gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym, realizowanego w ramach projektu Baltic Pipe, w grudniu 2018 r. w 8 gminach (w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim) odbędą się konsultacje społeczne dotyczące tej inwestycji. Spotkania mają charakter otwarty i mogą wziąć w nich udział wszystkie zainteresowane strony, w tym m.in. przedstawiciele lokalnych władz oraz właściciele nieruchomości, na których planowane są prace.

Baltic Pipe to projekt polegający na budowie gazociągu oraz infrastruktury gazowej, które umożliwią przesyłanie do Polski i Danii gazu ze złóż zlokalizowanych w Norwegii. W ramach inwestycji na terenie naszego kraju powstaną m.in. gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym oraz gazociąg relacji Goleniów-Lwówek. Rozbudowane zostaną także tłocznie gazu Goleniów i Odolanów, a także wybudowana zostanie nowa tłocznia w Gustorzynie.

Projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz z uwzględnieniem praw wszystkich zainteresowanych stron. Przedstawiciele GAZ-SYSTEM regularnie spotykają się z lokalnymi władzami oraz właścicielami nieruchomości na terenach, gdzie odbywać się będą prace budowlana związane z realizacją inwestycji. Celem spotkań jest poinformowanie zainteresowanych stron o planach i zamierzeniach inwestora na jak najwcześniejszym etapie realizacji projektu, zebranie uwag i opinii od przedstawicieli lokalnej społeczności oraz przygotowanie do ustawowych konsultacji.

Pierwsze wysłuchanie publiczne na terenie Polski odbyło się 7 marca 2018 r. w Szczecinie. W czerwcu br. zorganizowano konsultacje społeczne w gminach na trasie gazociągu Goleniów-Lwówek. Z kolei w grudniu br. odbędą się konsultacje społeczne w gminach na trasie gazociągu wysokiego ciśnienia łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym. Uczestniczyć w nich będą m.in. przedstawiciele GAZ-SYSTEM S.A., Projektanta Konsorcjum PGNiG GAZOPROJEKT S.A. oraz ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Harmonogram i szczegóły dotyczące grudniowych konsultacji znajdują się na stronie https://www.baltic-pipe.eu/wp-content/uploads/2018/12/zaproszenie-Pozna%C5%84-grudzie%C5%84_V3-Rewal.pdf. Zapraszamy zainteresowanych do udziału w spotkaniach.

                                                                     ***

Baltic Pipe to projekt realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM a duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Ostateczne decyzje inwestycyjne o realizacji projektu Baltic Pipe zostały ogłoszone przez operatorów GAZ-SYSTEM i Energinet 30 listopada 2018 r.
Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe na stronie www.baltic-pipe.pl.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.