06.12.2018

GAZ-SYSTEM pokonuje Odrę

Ponad połowa 49 km gazociągu Brzeg – Zębice – Kiełczów została już pospawana, z czego 20 km ułożono w ziemi – to stan prac na budowie pierwszego odcinka nowej magistrali Zdzieszowice – Wrocław. Obecnie trwa przeprawa przez Odrę. To element korytarza gazowego Północ – Południe.

Na Odrze, w miejscu przekroczenia rzeki przez gazociąg, odbywa się żegluga śródlądowa. Aby jej nie zakłócać, spółka GAZ-SYSTEM zdecydowała się wykorzystać bezwykopową technologię kierunkowego wiercenia horyzontalnego (HDD). Metoda ta zagwarantuje nieprzerwalność prac na tym odcinku rzeki.

- To najdłuższy przewiert HDD o tej średnicy wykonany dotychczas w Polsce. Ma 1180 metrów długości i średnicę nominalną 1000 mm. Nowoczesnych rozwiązań technologicznych na tym odcinku gazociągu będzie więcej. Łącznie wykonamy 4 przewierty HDD, 1 przewiert Direct Pipe oraz wiercenie mikrotunelowe. Na tej budowie przekraczamy przeszkody w 31 lokalizacjach – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM.

Podczas zorganizowanej przez GAZ-SYSTEM wizyty studyjnej na placu budowy gazociągu Zdzieszowice – Wrocław zaprezentowano miejsce przewiertu HDD w okolicach miejscowości Ratowice. Zademonstrowano stanowisko wejścia gazociągu do ziemi oraz poszczególne etapy realizacji przewiertu. W pierwszej fazie wykonuje się tzw. przewiert pilotażowy, następnie za pomocą dostosowanych do warunków geologicznych narzędzi wiertniczych powiększa się średnicę otworu. Końcowym etapem jest wciągnięcie zespawanego w całości gazociągu. Wykonawcą prac na odcinku gazociągu Brzeg – Zębice – Kiełczów jest spółka STALPROFIL, a podwykonawcą odpowiedzialnym za prezentowany przewiert HDD jest firma ZRB Janicki.

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław jest elementem korytarza gazowego Północ – Południe. Jego wybudowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez umożliwienie przesyłania zwiększonych ilości gazu ziemnego z terminala LNG w Świnoujściu, jak również – w przyszłości – z gazociągu Baltic Pipe. Trasa gazociągu będzie przebiegać wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przez województwa dolnośląskie (gminy Długołęka, Czernica, Oława i Miasto Oława) oraz opolskie (gminy Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica). - Gazociąg DN1000 Brzeg-Zębice-Kiełczów zamyka korytarz gazowy Północ-Południe na odcinku dolnośląskim – powiedział Adam Stępniak, kierownik projektu.

                                                                                       ***

Rodzaje przejść podziemnych dla gazociągu:
•HDD - wiercenie i poszerzanie otworu oraz instalacja w nim przygotowanego odcinka rurociągu,
•Mikrotuneling - drążenie otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej,
•Direct Pipe - drążenie otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur oraz możliwością sterowania kierunkiem wiercenia,
•Przecisk - wprowadzenie w grunt – przy użyciu zespołu urządzeń – rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej.

PREZENTACJA Gazociąg Zdzieszowice - Wrocław Odcinek I: Brzeg-Zębice-Kiełczów.

 

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.