06.12.2018

Fundusz Naturalnej Energii: ostatnie dni na składanie wniosków

To już ostatnie dni na składanie dokumentów w konkursie grantowym organizowanym od dziewięciu lat przez GAZ-SYSTEM pn. Fundusz Naturalnej Energii. Przypominamy, że mogą wziąć w nim udział szkoły, przedszkola, fundacje, stowarzyszenia oraz gminy i miasta.  Wnioski o dofinansowanie pomysłów na ratowanie środowiska naturalnego można składać jeszcze do 17 grudnia br. 

Inwestując w budowę nowych gazociągów i połączeń systemowych, spółka kieruje się odpowiedzialnością wobec otoczenia, w którym funkcjonuje. Każdego roku konkurs Fundusz Naturalnej Energii ogłaszany jest w pięciu wybranych województwach Polski, w których GAZ-SYSTEM rozbudowuje krajową sieć przesyłową gazu. W tegorocznej edycji są to województwa: mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i zachodniopomorskie. Partnerem społecznym IX edycji konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Celem konkursu jest aktywizacja lokalnych społeczności do podejmowania konkretnych działań na rzecz środowiska. Dzięki grantom finansowym przekazywanym przez GAZ-SYSTEM udało się zrealizować 140 najlepszych, spośród zgłoszonych w konkursie, projektów poświęconych ekologii. Jeden grant to maksymalnie 10 tys. zł - co roku jury konkursu może przyznać 25 takich grantów.

Do konkursu chętnie zgłaszają się gminy. W województwie podkarpackim gmina Skołyszyn zrealizowała projekt POMYŚL O ŚRODOWISKU. POWIEDZ REKLAMÓWCE NIE! dla ponad 12 tys. osób zamieszkałych w 3 tys. 600 gospodarstwach domowych. W odpowiedzi na realną, lokalną potrzebę, urząd gminy we współpracy z firmą odpowiedzialną za gospodarkę odpadami, przeprowadził badania z których wynikało, że większość odpadów produkowanych przez mieszkańców to torby foliowe, które ze względu na swoją lekkość i nieuważność mieszkańców, często znajdują się poza obszarem altany śmietnikowej i zanieczyszczają środowisko. W związku z tym uruchomiono kampanię informacyjno-edukacyjną oraz przeprowadzono działania zwiększające świadomość ekologiczną lokalnej społeczności. Przeprowadzono konkurs dla rodzin z dziećmi do lat 13 na opracowanie komiksu poruszającego tematykę toreb foliowych i ich negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo wyprodukowano 3 tys. 600 ekologicznych toreb na zakupy, które zostały rozdane wszystkim gospodarstwom domowym z terenu gminy. Badanie ankietowe wśród 150 respondentów wykazało, że pod wpływem informacji w radio, tv i prasie, aż 69% z nich zmniejszyło liczbę wykorzystywanych reklamówek w gospodarstwie domowym lub całkowicie z nich zrezygnowało.

Z kolei Fundacja PUK PUK w województwie śląskim, w ramach konkursu zrealizowała projekt SKRZYDLACI PRZYJACIELE. Nadrzędnym celem projektu było przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości o lokalnym ekosystemie, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym dla nich otoczeniu. W związku z tym działania realizowane były na obszarze doliny górnej Wisły, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia torfowiska Zapadź – jednego z niewielu zachowanych torfowisk w województwie śląskim, gdzie występują rośliny rzadkie i chronione, zaś bogactwo gatunków jest znacząco większa niż na innych terenach. W ramach projektu zrealizowane zostały m. in. warsztaty z ornitologiem i wyprawy przyrodnicze. Uczniowie obejrzeli film „Makrokosmos. Podniebny taniec”, a dzięki zdobytej wiedzy współuczestniczyli w opracowaniu tablicy edukacyjnej o roli torfowisk, która została postawiona na terenie torfowiska Zapadź. Całość działań została podsumowana w publikacji „Skrzydlaci Przyjaciele”, którą można pobrać ze strony: https://issuu.com/fundacjapukpuk/docs/publikacja-skrzydlaci-150.

Dzięki Funduszowi Naturalnej Energii każdego roku powstają laboratoria przyrodnicze i meteorologiczne, majsterkownie upcyklingu, ścieżki sensoryczne. Realizując projekty, uczestnicy obserwują życie nietoperzy, bocianów, motyli. Dzięki temu powstają unikatowe zbiory wiedzy, którymi zwycięzcy konkursów dzielą się z innymi na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

O zwycięskich projektach można przeczytać na stronie Funduszu Naturalnej Energii www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/nagrodzone-projekty/

Jesteś EKO polub KONKURS www.facebook.com/FunduszNaturalnejEnergii/ 

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.