29.11.2018

Gazociąg do EC Żerań: GAZ-SYSTEM stawia na nowoczesne technologie

Na 10 km odcinku gazociągu łączącego tłocznię Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań spółka wykona aż 9 przekroczeń bezwykopowych. To rekord wykorzystania przez GAZ-SYSTEM tych technologii na takiej długości gazociągu. Metody te zmniejszą ingerencję w środowisko, a także pozwolą w mniej uciążliwy sposób przekroczyć skrzyżowania z drogami, wiaduktami i kanałami.

Podczas budowy gazociągu przyłączeniowego zastosowane zostały nowoczesne technologie, w tym mikrotuneling, horyzontalny przewiert sterowany (HDD) oraz przecisk. - Metody te zostaną wykorzystane do położenia gazociągu na blisko 30 proc. jego długości. Poza korzyściami technicznymi i wykonawczymi, umożliwiającymi terminowe pokonanie przeszkód na trasie, minimalizują one wpływ budowy na środowisko naturalne. Tym samym postawiliśmy sobie duże wyzwanie inżynierskie, ale z pewnością z korzyścią dla otoczenia – powiedział Artur Jastrzębski, dyrektor Oddziału GAZ-SYSTEM w Rembelszczyźnie.

Rodzaje przekroczeń podziemnych dla gazociągu:
Mikrotuneling - drążenie otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej,
HDD - wiercenie i poszerzanie otworu oraz instalacja w nim przygotowanego odcinka rurociągu,
Przecisk - wprowadzenie w grunt – przy użyciu zespołu urządzeń – rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej.

- Trwa zasadniczy etap budowy gazociągu DN 500, który doprowadzi gaz z tłoczni gazu w Rembelszczyźnie do Elektrociepłowni Żerań. Obecnie na odcinku 5 km pracuje ponad 90 osób, wykorzystując 20 specjalistycznych urządzeń, w tym czołówki spawalnicze – powiedział Gracjan Wyszyński, kierownik projektu.

Rurociąg jest przygotowywany do wykonania przekroczenia bezwykopowego metodą HDD pod ul. Białołęcką oraz odnogą Kanału Żerańskiego.

Prace budowlane będą prowadzone przez dwie spółki – JT oraz TESGAS. Pierwsza odpowiada za realizację liniowych robót budowlanych, w tym wykonanie bezwykopowych przekroczeń pod drogami i Kanałem Żerańskim. Spółka TESGAS będzie natomiast odpowiedzialna za budowę układu włączeniowego na terenie tłoczni gazu w Rembelszczyźnie oraz stacji pomiarowej na terenie zakładu EC Żerań. Aktualne informacje o postępie prac znajdują się na stronie internetowej www.kanalzeranski.pl.

Najważniejsze korzyści z doprowadzenia gazu ziemnego do EC Żerań:
• zwiększenie bezpieczeństwa  w zakresie dostaw ciepła i energii elektrycznej,
• poprawa jakości powietrza w aglomeracji warszawskiej dzięki ograniczeniu spalania węgla przez elektrociepłownię,
• podatek od nieruchomości odprowadzany corocznie do budżetu miasta w wysokości do 2 proc.  wartości budowli.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i oczekiwaniami społeczności lokalnej GAZ-SYSTEM, po zakończeniu budowy nasadzi 1500 szt. drzew o obwodzie minimum 8 centymetrów na wysokości 1 metra w pasie montażowym, po wybudowaniu gazociągu. Pod koniec 2017 r. spółka przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów pod Kanałem Żerańskim. Pomysły wypracowane wspólnie z mieszkańcami będą mogły zostać wykorzystane przez władze miasta (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy) do przygotowania planu nasadzeń w miejscu realizacji inwestycji. Po zakończeniu budowy gazociąg zostanie zasypany, a teren wyrównany i uporządkowany. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac dla części liniowej nastąpi to do końca 2019 r.

Oddział GAZ-SYSTEM w Rembelszczyźnie odpowiada za zapewnienie ciągłości i technicznego bezpieczeństwa przesyłu gazu na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego oraz łódzkiego. Do głównych zadań oddziału należy m.in. prowadzenie prac eksploatacyjnych, nadzór nad działalnością inwestycyjną, remontową i modernizacyjną sieci przesyłowej o długości 1463 km, a także eksploatacją odcinka gazociągu tranzytowego DN 1400 o długości 365 km. Zgodnie z planami inwestycyjnymi do 2023 r. oddział wybuduje ok. 700 km gazociągów strategicznych, w tym m.in. gazowe połączenie z Litwą oraz północno-wschodnią część tzw. Pierścienia Warszawskiego, a także gazociąg łączony węzeł gazu w Gustorzynie z tłocznią we Wronowie.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. To największy w historii program rozbudowy systemu gazociągów przesyłowych.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.