08.11.2018

Srebrny Laur Innowacyjności dla GAZ-SYSTEM

Nowatorskie stanowisko do wzorcowania gazomierzy gazem ziemnym w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, jakie panują w systemie przesyłowym zostało docenione przez Kapitułę Konkursową „Laur Innowacyjności 2018”. Spółka otrzymała Srebrny Laur podczas gali zorganizowanej w Warszawie przez Naczelną Organizację Techniczną. Wydarzenie odbyło się 7 listopada 2018 r.

Nagrodzone stanowisko do wzorcowania gazomierzy umożliwia wzorcowanie w dwóch obiegach: zamkniętym i otwartym. W pierwszym przypadku, przepływ gazu odbywa się w zamkniętej instalacji i wymuszany jest przez specjalnie skonstruowaną na potrzeby laboratorium sprężarkę osiową. W układzie otwartym z kolei gaz pobierany jest pod ciśnieniem z pobliskiej tłoczni Hołowczyce zlokalizowanej w województwie mazowieckim, a następnie oddawany do gazociągu.

- Nasze stanowisko do wzorcowania gazomierzy umożliwia prowadzenie w jednym miejscu zarówno prac badawczo-rozwojowych, jak i wzorcowania gazomierzy gazem ziemnym w szerokim zakresie ciśnienia i strumienia objętości. To innowacyjne rozwiązanie na skalę kraju i Europy – powiedziała Aneta Korda-Burza, dyrektor Pionu Laboratoriów GAZ-SYSTEM odbierając nagrodę.

Usługa wzorcowania gazomierzy, którą oferuje Laboratorium Gazomierzy w Hołowczycach pozwoli na zwiększenie dokładności pomiaru objętości gazu w rozliczeniach z klientami. Stanowisko umożliwia również prowadzenie badań urządzeń pracujących z gazem ziemnym na wysokim ciśnieniu np. testy prototypów urządzeń. Technologia została opracowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata  2007-2013.

Stanowisko oddano do eksploatacji  w maju 2017 r. Od tego czasu prowadzono na nim wzorcowania wewnętrzne celem wykazania biegłości stanowiska i personelu na potrzeby trwającego  obecnie procesu akredytacji  w zakresie wzorcowania gazomierzy turbinowych.

Kapituła konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności 2018” ocenia nowoczesne rozwiązania, które mogą mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski. To ósma edycja konkursu, podczas której przyznano Złote, Srebrne i Brązowe Laury oraz wyróżnienia w 13 kategoriach. Stanowisko do wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym uzyskało Srebrny Laur Innowacyjności w kategorii Mechanika, Maszyny i Urządzenia. Konkurs został zorganizowany przez Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych.

 

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.