14.09.2018

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Bielsku-Białej

GAZ-SYSTEM informuje, że pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

  1. działka nr 6/4 o powierzchni 3.284 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 0001, Aleksandrowice, dla której SR w Bielsku-Białej prowadzi kw nr BB1B/00065723/4,
  2. działka nr 6/5 o powierzchni 36 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 0001, Aleksandrowice, dla której SR w Bielsku-Białej prowadzi kw nr BB1B/00065723/4.

zakończono w dn. 5.09.2018 r. bez rozstrzygnięcia. Do przetargu w sposób formalny, określony w ogłoszeniu z dn. 20.08.2018 r., nie przystąpił żaden oferent.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.