06.07.2018

Informacja o wyniku postępowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Jankowie Przygodzkim

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że 29.06.2018 r. w siedzibie GAZ-SYSTEM Oddział w Poznaniu rozstrzygnięty został pisemny przetarg nieograniczony przetarg na sprzedaż 13 działek w m. Janków Przygodzki gm. Przygodzice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie.

Do przetargu, w sposób określony w ogłoszeniu z dn. 23.05.2018 r. (www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202754/), przystąpił jeden oferent.

Oferta na zakup działki nr 497/6 w Jankowie Przygodzkim złożona przez p. Rafał Bejstera opiewająca na kwotę 35.501,- zł netto spełniła wszystkie wymogi formalne. Przetarg został rozstrzygnięty na jego rzecz.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.