22.06.2018

„Energia przyszłości”: debata o roli infrastruktury w umacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Rola inwestycji infrastrukturalnych, takich jak Baltic Pipe i Terminal LNG, w rozwoju sektora paliwowo-energetycznego i umacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski to główne tematy zorganizowanej przez Instytut Libertatis konferencji „Energia przyszłości”. W debacie, która odbyła się 22 czerwca 2018 r. w Warszawie, udział wziął Piotr Naimski, Sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Minister Piotr Naimski podczas dyskusji „Gaz w Polsce po roku 2022. Dywersyfikacja dostaw i budowa rynku” podkreślił, że funkcjonowanie Terminalu LNG w Świnoujściu ma duże znaczenie w umacnianiu niezależności energetycznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz w rozwoju rynku gazu w tym regionie.

Zwrócił także uwagę, że drugim kluczowym elementem rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce, obok rozbudowy terminalu, będzie realizacja projektu Baltic Pipe. Zaznaczył, że dzięki tej inwestycji nasz kraj uniezależni się od dostaw gazu z jednego źródła.

Baltic Pipe umożliwi przesył do 10 mld m3 gazu rocznie, rozbudowany Terminal LNG w Świnoujściu będzie miał możliwość wprowadzenia do polskiego systemu 7,5 mld m3 gazu. Łącznie pokryje to zapotrzebowanie Polski na ten surowiec. Dzięki tym strategicznym inwestycjom będziemy mieć w pełni liberalny rynek gazu – powiedział.

Minister Naimski przypomniał także, że w tym tygodniu (20 czerwca 2018 r.) ogłoszony został preferowany wariant trasy planowanego gazociągu Baltic Pipe. Zaznaczył, że jeszcze przed końcem tego roku zostanie podpisana umowa pomiędzy Gaz-System i Energinet o budowie gazociągu („construction agreement”). Zawarcie umowy będzie równoznaczne z podjęciem przez spółki ostatecznej decyzji inwestycyjnej.
 
Potwierdza to, że harmonogram inwestycji jest systematycznie wdrażany w życie. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do realizacji projektu zgodnie z planem i na czas – dodał.

***
Instytut Libertatis od października 2016 r. organizuje wydarzenia, podczas których omawiane są istotne tematy gospodarcze, naukowe i kulturalne. Celem cyklicznie organizowanych debat jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla zwiększenia jakości zarządzania krajem.

W konferencji „Energia przyszłości” udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, największych przedsiębiorstw branży paliwowo-energetycznej oraz świata nauki.

Od lewej siedzą: dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, dr Dawid Piekarz, Instytut Staszica, Wojciech Jakóbik, moderator, Piotr Naimski, Sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Od lewej siedzą: dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, dr Dawid Piekarz, Instytut Staszica, Wojciech Jakóbik, moderator, Piotr Naimski, Sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.