13.06.2018

Informacja o zakończeniu postępowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Rumi

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że 11.06.2018 r. w siedzibie GAZ-SYSTEM Oddział w Gdańsku zamknięto pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Rumi.

Do przetargu, w sposób określony w ogłoszeniu z dn. 26.04.2018 r. (http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202732/) nie przystąpił żaden oferent, dlatego przetarg zakończono bez rozstrzygnięcia.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.