24.05.2018

Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM i Energinet podpisali z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) trójstronną umowę na dofinansowanie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe w  ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Uroczystość podpisania umowy odbyła się 24 maja 2018 r. podczas „Energy Infrastructure Forum” w  Kopenhadze.

Podpisanie umowy na dofinansowanie stanowi wypełnienie podjętej 25 stycznia 2018 r. decyzji państw członkowskich UE o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Wsparcie finansowe zostało przyznane w oparciu o przeprowadzony w 2017 r. konkurs grantowy CEF Energy na zadanie pn. „Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”, które realizowane będzie przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego, tj.: GAZ-SYSTEM i Energinet.

Zdaniem prezesa Tomasza Stępnia uzyskane wsparcie finansowe z Unii Europejskiej potwierdza szczególne znaczenie projektu Baltic Pipe dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej. – Baltic Pipe to projekt, który pozwoli nam zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale i źródła dostaw błękitnego paliwa – powiedział prezes zarządu GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Zwrócił także uwagę, że otrzymane dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” świadczy o tym, jak ważną rolę odgrywa ten projekt w UE. – Baltic Pipe wraz z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu i w połączeniu z innymi realizowanymi obecnie przedsięwzięciami, w tym w szczególności z budową połączeń międzysystemowych m.in. z Litwą oraz ze Słowacją, to klucz do sprostania wyzwaniom energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej i regionu bałtyckiego. Realizacja tych inwestycji spowoduje, że europejski, konkurencyjny rynek gazu będzie wreszcie otwarty dla krajów naszego regionu – dodał prezes Stępień.

W ceremonii podpisania umowy o dofinansowanie udział wzięli również:

  • Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
  • Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. Prezydencji COP 24,
  • Kristoffer Böttzauw, Ministerstwo Energii, Usług Komunalnych i Klimatu Danii,
  • Miguel Arias Cañete, Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii,
  • Dominique Ristori, dyrektor generalny DG Energy,
  • Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor wewnętrznego rynku energii w DG Energy,
  • Tomasz Stępień, prezes zarządu GAZ-SYSTEM,
  • Torben Brabo, Pierwszy Wiceprezes, Energinet,
  • Dirk Beckers, dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

***
25 stycznia 2018 r. propozycja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na przeprowadzenie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe została zaakceptowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach przeprowadzonego jeszcze w 2017 r. konkursu grantowego CEF Energy.

CEF jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz  telekomunikacji.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego UE dla projektu Baltic Pipe przyznanego w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 33,1 mln EUR.

Wcześniej, w 2015 r. projekt Baltic Pipe otrzymał wsparcie finansowe w ramach programu CEF na prace analityczne oraz opracowanie studium wykonalności.

Projektowi Baltic Pipe 24 listopada 2017 r. przyznany został status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest) w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt został uwzględniony na listach PCI przyjętych kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.

***
Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu
z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do klientów w sąsiednich krajach.
Główne cele projektu Baltic Pipe to wzmocnienie  dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji dotyczących projektu Baltic Pipe można znaleźć na stronie https://www.baltic-pipe.eu/pl/ oraz na stronach GAZ-SYSTEM i Energinet.

Kliknij, aby powiększyć

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.