23.05.2018

Dynamiczny System Zakupów Niepublicznych - rozszerzenie kategorii

23 maja 2018 r. Pion Zakupów GAZ-SYSTEM rozpoczął kwalifikację dostawców w kolejnej kategorii, w ramach dynamicznego systemu zakupów niepublicznych.

Obecnie kwalifikacje odbywają się w kategoriach:

 1. Rury stalowe gazowe izolowane i nieizolowane (proces ciągły, od 9 lutego 2018 r.)
 2. Stalowe kształtki gazowe - w tym kolana, trójniki, zwężki, weldolety, itp. (proces ciągły, od 9 lutego 2018 r.)
 3. Świadczenie usług kontroli jakości dostaw strategicznych materiałów gazowych (start 23 maja 2018r., proces ciągły)

W przypadku zainteresowania realizacją dostaw lub usług w zamówieniach nie objętych przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy:

 • wypełnić załączoną Ankietę w kategorii będącej przedmiotem działalności dostawcy,
 • zapoznać się z zasadami współpracy (szczególnie z treścią projektu umowy), zaakceptować je.

Po zawarciu umowy z Zamawiającym należy:

 • składać oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe,
 • realizować zamówienia (jeśli oferta dostawcy okaże się najkorzystniejsza) zgodnie z postanowieniami umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami:

Rury stalowe:

 1. Ogłoszenie rury
 2. Ankieta rury

Kształtki:

 1. Ogłoszenie kształtki
 2. Ankieta kształtki

Kontrola jakości:

 1. Ogłoszenie - usługi kontroli jakości
 2. Ankieta - usługi kontroli jakości
 3. Projekt umowy + wzór załącznika - usługa kontroli jakości
 4. Załączniki nr 3-5 do ogłoszenia - usługa kontroli jakościGAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.