15.05.2018

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II

Trwający przewiert HDD pod rzeką Nysa Kłodzka to jeden z ważniejszych etapów realizowanej przez GAZ-SYSTEM inwestycji Zdzieszowice – Wrocław. W jej ramach powstanie ok. 130 km gazociągu w województwach opolskim i dolnośląskim.

Projekt Zdzieszowice - Wrocław, obok wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju, ma na celu modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w rejonie południowo–zachodniej Polski. Gazociąg stanowić będzie istotny element gazowego Korytarza Północ-Południe, który połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz planowany gazociąg Baltic Pipe z projektowanym terminalem Adria LNG w Chorwacji.

Inwestycja w województwie opolskim swoim zakresem obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o długości 80 km i średnicy 1000 mm oraz czterokilometrowego odgałęzienia od powyższego gazociągu o średnicy 400 mm na odcinku Kąty Opolskie – Przywory. Trasa gazociągu w woj. opolskim przebiegać będzie przez gminy: Leśnica, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Prószków, Opole, Dąbrowa, Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz.

Powyższa inwestycja realizowana jest w oparciu o wydane przez Wojewodę Opolskiego rozstrzygnięcia, tj. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji z 22 października 2015 r. oraz decyzję z 13 stycznia 2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Inwestycja obejmuje ok. 2180 nieruchomości.

Przewiert pod rzeką Nysa Kłodzka o długości 545 metrów, realizowany metodą horyzontalnego wiercenia kierunkowego (HDD), jest jednym z kluczowych etapów tej inwestycji. Wcześniej rozpoczęto prace związane z przewiertem pilotażowym dla wykonania rurociągu o średnicy 250 mm, który obecnie służy jako rewers płuczki, a po zakończeniu zostanie wykorzystany jako rura osłonowa dla linii światłowodowej. Aktualnie trwający przewiert ma zapewnić miejsce na główny gazociąg o średnicy 1000 mm. Wiercenie otworu odbywa się w miejscowości Skorogoszcz w gminie Lewin Brzeski.

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1731). Projekt uzyskał również dofinasowanie na etap budowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

GAZ-SYSTEM w tym roku rozpoczął realizację kolejnych inwestycji na terenie woj. opolskiego tj. gazociągu Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle oraz Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. Ponadto na terenie Kędzierzyna-Koźla GAZ-SYSTEM wybuduje tłocznię gazu.

Obok korzyści płynących z rozwoju infrastruktury gazowej w regionie ważnym aspektem dla społeczności lokalnej będzie też corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości budowanej infrastruktury przesyłowej, zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.