15.05.2018

O sektorze gazowym na EKG w Katowicach: Dywersyfikacja źródeł dostaw to szansa na rozwój rynku gazu w Polsce i regionie

Rozwój współpracy handlowej na rynku LNG pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a USA oraz jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu były głównymi tematami panelu „Gaz z USA w Europie” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W dyskusji, która odbyła się 15 maja 2018 r., udział wzięli m.in. Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG z grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM.

Paweł Jakubowski, prezes PLNG, właściciela Terminalu LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podkreślił, że skroplony gaz ziemny to jedno z najbardziej perspektywicznych paliw, a globalny rynek tego surowca rozwija się dynamicznie. Zauważył, że stwarza to nowe perspektywy rozwoju dla rynków gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również w Polsce.

Szef PLNG zaznaczył, że dzięki rozbudowie terminalu w Świnoujściu nasz kraj zyska dodatkowe możliwości odbioru i przesyłu gazu. Przypomniał, że inwestycja ta będzie polegać na: rozbudowie regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki, budowie drugiego nabrzeża oraz trzeciego zbiornika LNG, a także budowie bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą przeładunkową.

Prezes Jakubowski zwrócił uwagę, że rozbudowa terminalu zwiększy elastyczność dostaw gazu, ponieważ pozwoli na dostarczenie surowca do miejsc, gdzie sieć przesyłowa i dystrybucyjna jest słabo rozwinięta.

– Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz budowa połączenia gazowego Baltic Pipe to kluczowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zapewnią naszej gospodarce nowe źródła dostaw gazu ziemnego i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności rynku tego surowca w naszym kraju – powiedział Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG z grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM.

Jakubowski dodał również, że rozbudowa terminalu w Świnoujściu pozwoli m.in. na transport surowca do mniejszych terminali działających w obrębie Morza Bałtyckiego. Zaznaczył, że dzięki realizacji nowych połączeń infrastrukturalnych Polska stanie się ważnym krajem przesyłowym, otwartym na dostawców gazu nie tylko z Unii Europejskiej, ale z całego świata.

Uczestnicy panelu „Gaz z USA w Europie” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach dyskutowali również o tym, jak wzrost możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu zmieni europejski rynek gazu.

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski zwrócił uwagę, że uzależnienie od dominującego dostawcy wiąże się z ryzykiem wystąpienia ograniczeń albo przerw w dostawach gazu lub stosowania jego nierynkowych cen. Jego zdaniem jedynie konkurencja oparta na dywersyfikacji źródeł dostaw gazu nie doprowadzi do monopolu jednego dostawcy.

– Strategicznym celem rządu jest zapewnienie możliwości dostaw z alternatywnych do rosyjskiego źródeł gazu. Dzięki realizacji projektu Baltic Pipe nastąpi strategiczne przestawienie kierunku jego przesyłu z osi wschód-zachód na północ-południe. Dodatkowe możliwości w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw surowca stworzy planowana rozbudowa istniejącego już terminalu LNG w Świnoujściu. Dzięki tym inwestycjom, najpóźniej w 2022 r., będziemy mieli infrastrukturę gotową do tego, aby dostarczać gaz z kierunków innych niż obecnie dominujący – powiedział Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Minister Naimski zaznaczył, że koncepcja Bramy Północnej polega na tym, aby poprzez realizację tych inwestycji, zapewnić możliwość swobodnego wyboru źródła i dostawcy gazu. Minister podkreślił, że dzięki wybudowaniu gazoportu nasz kraj może obecnie odbierać surowiec od dowolnego producenta, a wraz z uruchomieniem Baltic Pipe, Polska będzie mogła sprowadzić spoza Rosji 17 mld m sześc. gazu rocznie, czyli tyle ile wynosi dziś roczne zużycie. W opinii ministra Naimskiego dostawy gazu z USA będą odgrywały duże znaczenie w dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.

***

W marcu 2018 r. spółka Polskie LNG podpisała w USA listy intencyjne o współpracy z amerykańskimi operatorami gazowymi. Celem podpisanych porozumień jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk m.in. w  zakresie rozwoju technologii dystrybucji gazu. To kolejny, istotny element polsko-amerykańskiej współpracy w obszarze eksploatacji i rozwoju w sektorze gazowym. 

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 9 tysięcy gości z Polski, Europy i świata. Tegoroczna, 10. jubileuszowa edycja odbywa się w dniach 14-16 maja.

W blisko 150 sesjach bierze udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy, praktycy oraz eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu

 

Fot. GAZ-SYSTEM. Od lewej: Shawn Bennett, Deputy Assistant Secretary of Energy for Oil and Gas, U.S. Department of Energy; Fred Hutchison, LNG Allies - prezes, Departament Stanu USA; Paweł Jakubowski, prezes PLNG; Piotr Naimski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, sekretarz stanu; Rafael Świąder, PGNiG SA - zastępca dyrektora, Oddział Obrotu Hurtowego, dyrektor, Departament Zarządzania Portfelem;   Michał Baranowski, The German Marshall Fund of the United States - dyrektor biura, oddział w Warszawie.

Fot. GAZ-SYSTEM. Europejski Kongres Gospodarczy 2018

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.