30.01.2018

Baltic Pipe: Podpisanie Umów Przesyłowych finalizuje procedurę Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

Uzyskanie pozytywnego wyniku testu ekonomicznego wraz ze spełnieniem  pozostałych warunków wynikających z Regulaminu Open Season 2017 pozwoliły operatorom systemów przesyłowych, tj. GAZ – SYSTEM oraz Energinet na zawarcie Umów Przesyłowych  z uczestnikami rynku, którym przydzielona została przepustowość projektu Baltic Pipe.

Mając powyższe na uwadze, w styczniu 2018 roku zawarte zostały właściwe Umowy Przesyłowe w ramach Open Season 2017.

Łącznie przydzielona przepustowość wynosi:
• Punkt  Wejścia Morze Północne  (NO->DK): 10 600 MWh/h
• Punkt Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) i Punkt Wyjścia Baltic Pipe (DK->PL): 10 600 MWh/h
• Punkt Wejścia Baltic Pipe (PL->DK) i Punkt Wyjścia Baltic Pipe (PL->DK): 0 MWh/h.

Należy podkreślić, że 10 proc.  planowanej przepustowości technicznej zostało zarezerwowane dla produktów krótkoterminowych.

Oczekuje się, że pozostała techniczna przepustowość dla wyżej wymienionych punktów będzie oferowana w ramach zwykłych aukcji prowadzonych  przez Energinet oraz GAZ-SYSTEM zgodnie z rozporządzeniem NC CAM.
(Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2017/459 z 16 marca 2017 roku, ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji przepustowości w systemach przesyłowych gazu uchylające rozporządzenie 984/2013).

Zgodnie z opublikowanymi w ramach Procedury  Open Season 2017 projektami dokumentów, Umowy Przesyłowe dla OS 2017 definiują warunki świadczenia usług przesyłu gazu i obowiązują od momentu złożenia podpisu przez wszystkie strony. Umowy pozostaną wiążące aż do ostatniego dnia realizacji  usługi przesyłu gazu, tzn. przez okres 15 lat gazowych od momentu uruchomienia przesyłu gazu poprzez projekt Baltic Pipe.

Obecnie obaj  operatorzy  kontynuują wszystkie działania projektowe mające na celu umożliwienie pierwszych dostaw gazu od października  2022 roku, pod warunkiem, że w 2018 roku podjęta zostanie pozytywna decyzja o realizacji inwestycji. Ostateczna decyzja inwestycyjna, zależy m.in. od spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowach Przesyłowych w ramach OS 2017.

Więcej informacji dotyczących projektu Baltic Pipe można znaleźć na stronie www.baltic-pipe.eu oraz na stronach GAZ-SYSTEM i Energinet.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.