29.12.2017

Baltic Pipe: podpisanie umów z projektantami polskich gazociągów dla części lądowej

GAZ-SYSTEM 29 grudnia 2017 r. podpisał dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla gazociągów, które powstaną w Polsce w ramach projektu Baltic Pipe.

Konsorcjum PGNiG GAZOPROJEKT S.A. oraz ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. zaprojektuje gazociąg łączący miejsce lądowania gazociągu podmorskiego z krajowym systemem przesyłowym wraz z terminalem odbiorczym, natomiast gazociąg relacji Goleniów-Lwówek zaprojektuje firma MGGP S.A.

Firmy wyłonione w ramach postępowania przetargowego są zobowiązane do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji i przekazania kompletnych dokumentacji projektowych inwestorowi najpóźniej w I kwartale 2020 r.  Obie spółki będą sprawować nadzór autorski przy realizacji procesu budowlanego.

Gazociąg podmorski będzie wychodzić na brzegu Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. W zależności od wybranej trasy gazociągu podmorskiego, wybudowana zostanie infrastruktura przesyłowa o długości od 230 do ok. 300 km. Ponadto powstanie nowa tłocznia gazu w Gustorzynie oraz rozbudowane zostaną tłocznie w Odolanowie i Goleniowie.

Powyższe inwestycje są niezbędne dla funkcjonowania polskiego systemu przesyłowego w zakresie przesyłania zwiększonych strumieni gazu ziemnego związanych z dywersyfikacją źródeł gazu, rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstaniem gazociągu podmorskiego, łączącego Danię z Polską.

***

Główne korzyści z realizacji projektu Baltic Pipe:

 • nowe źródło dostaw gazu wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • nowa infrastruktura przesyłowa wpłynie na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność.

Zdefiniowany na podstawie studium wykonalności projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych elementów:

 • gazociąg złożowy prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duński
 • rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym
 • tłocznia gazu w Zealand w Danii
 • podmorski gazociąg międzysystemowy biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym
 • rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.


W ramach rozbudowy systemu przesyłowego na terytorium Polski planowane inwestycje to:

 • budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym
 • budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek
 • rozbudowa tłoczni gazu Goleniów
 • budowa tłoczni gazu Gustorzyn
 • rozbudowa tłoczni gazu Odolanów.

GAZ-SYSTEM będzie właścicielem tej infrastruktury, odpowiedzialnym za jej zaprojektowanie, wybudowanie, a następnie eksploatację.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajduje się na stronie www.baltic-pipe.pl

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.