06.12.2017

Pogórska Wola-Tworzeń: można budować gazociąg

Kolejny element Korytarza Gazowego Północ-Południe wkracza w fazę realizacji. GAZ-SYSTEM posiada już komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1 miliard złotych.

Realizacja inwestycji wymagała uzyskania czterech odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę.  Wojewoda małopolski wydał decyzję dla Zadania nr 1 tj. odcinka Pogórska Wola – Opatowiec oraz Zadania nr 3 (odcinek Pałecznica – Sławków). Z kolei wojewoda świętokrzyski decyzję dla Zadania nr 2 – (odcinek Opatowiec – Pałecznica), a wojewoda śląski dla Zadania nr 4 (odcinek Sławków – Tworzeń).

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę kończy etap projektowania. Projekt budowlany i wykonawczy został przygotowany przez firmę Tractebel Engineering S.A. Kolejnym ważnym krokiem dla tej inwestycji będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.

Gazociąg relacji Pogórska Wola-Tworzeń o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym: 8,4 MPa, będzie miał długość ok. 168 km. Jego trasa będzie przebiegać przez trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie oraz śląskie. Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1731 – tekst jednolity z późn. zm.).

Celem projektowanej inwestycji jest poprawa warunków technicznych przesyłania gazu oraz zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania paliwa gazowego do odbiorców. Rozbudowa systemu przesyłowego w zakresie przepustowości na kierunku wschód-zachód stworzy warunki dla rozwoju rynku gazu na obszarze południowej Polski. Budowa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń wraz z realizacją innych powiązanych zadań inwestycyjnych stanowi istotny element wdrożenia na terenie Polski koncepcji środkowoeuropejskiego korytarza gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.

Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 1 miliard zł. Budowa gazociągu planowana jest do współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Kontakt:
Mariusz Kozłowski,
Rzecznik Prasowy
tel. 22 220 13 12, tel. kom. 885 263 260
e-mail: rzecznik@gaz-system.pl

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.