06.11.2017

Pierwsze w Polsce laboratorium wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniu

Dotychczas wzorcowanie gazomierzy na wysokim ciśnieniu było możliwe jedynie poza granicami Polski. Dzięki nowemu laboratorium w Hołowczycach GAZ-SYSTEM będzie świadczył tego typu usługi  na terenie kraju.

Laboratorium umożliwi wyznaczanie charakterystyki gazomierzy przy określonym ciśnieniu wzorcowania, najbardziej zbliżonym do ciśnienia, przy jakim gazomierz pracuje. Tym samym zapewnimy zwiększenie dokładności rozliczeń z tytułu przesyłanego gazu – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM.LWG to również szansa na szerszą współpracę nauki i biznesu. Będziemy prowadzić działalność badawczo-rozwojową, związaną z pomiarami ilości gazu – dodał Zawartko.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia*, prawnej kontroli metrologicznej podlegają wyłącznie gazomierze, o maksymalnym strumieniu objętości  Qmax=100m3/h i pracującym w sieci gazowej o  maksymalnym ciśnieniu roboczym nie przekraczającym 0,5 MPa.

Nadzór nad  pozostałymi gazomierzami  pozostał w gestii branży gazowniczej. Dlatego też GAZ-SYSTEM pracuje nad ustanowieniem własnych zasad nadzoru metrologicznego.

W Polsce nie było dotychczas stanowiska, na którym możliwe było wzorcowanie gazomierzy przy ciśnieniu roboczym. Obecnie jest to już możliwe w Hołowczycach (woj. mazowieckie), w których GAZ-SYSTEM otworzył pierwsze w Polsce Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG).

Stanowisko wzorcowania gazomierzy może pracować zarówno w trybie otwartym, jak i zamkniętym. W pierwszym przypadku gaz pobierany jest, a potem oddawany do sieci gazowej w związku z bliskim sąsiedztwem Tłoczni Gazu Hołowczyce. W drugim z kolei przepływ wymuszany jest przez specjalną sprężarkę.

Korzyści z pracy w obu trybach są następujące:
• możliwość ustawienia dowolnego ciśnienia do wartości aktualnie dostępnego w sieci gazowej,
• niezależność przepływu gazu w stanowisku podczas pracy w trybie zamkniętym od strumienia objętości gazu w sieci,
• łatwiejsza stabilizacja ciśnienia i temperatury, czyli głównych parametrów od których zależy proces.

Na czym polega  wzorcowanie gazomierzy?
Przedstawiając proces obrazowo, polega on na wymuszeniu przepływu tej samej ilości gazu ziemnego przez gazomierz badany i wzorcowy, a następnie określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem gazomierza wzorcowego, a gazomierza badanego. Dzięki temu procesowi można wyznaczyć charakterystykę gazomierza badanego w warunkach jego późniejszej pracy – powiedziała Aneta Korda-Burza,  dyrektor Pionu Laboratoriów w GAZ-SYSTEM.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 30 mln zł – ok. 30 proc. tej kwoty zostało sfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W LWG pracuje 8 osób. Dla gminy Sarnaki budowa laboratorium oznacza, że do budżetu gminy będzie wpływać każdego roku podatek od nieruchomości w wysokości 2 proc. od wartości nakładów inwestycyjnych.

W ramach GAZ-SYSTEM działają dwa laboratoria: Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu – w Pogórskiej Woli  (woj. małopolskie) oraz Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy – w Hołowczycach.

*(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli – Dz.U.2017.885 z dnia 2017.05.08 -  obowiązuje od 9 maja 2017 r.)

Dane techniczne

I. Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy świadczyć będzie usługi obejmujące:
• wzorcowanie gazomierzy m.in.:  turbinowych, rotorowych, ultradźwiękowych,            
• badania armatury, urządzeń i przyrządów wykorzystywanych w gazownictwie w zakresach ustalanych indywidualnie.

II. Podstawowe parametry stanowiska to:
• zakres ciśnień: od 3,5 do 53 bar w obiegu zamkniętym, do 53 bar w obiegu otwartym,
• strumień objętości:   od 5 do 6000 m3/h w obiegu zamkniętym, do 6500 m3/h w obiegu otwartym,
• zakres temperatur gazu stanowiska pracującego w obiegu zamkniętym: 
od +16 oC do +24 oC,
• stabilność temperatury w obiegu zamkniętym na poziomie ±0.1 K.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.