31.10.2017

XXIX Goleniowska Mila Niepodległości i Bieg GAZ-SYSTEM na 10 km

11 listopada br. GAZ-SYSTEM zaprasza do udziału w XXIX Goleniowskiej Mili Niepodległości i Biegu GAZ-SYSTEM na 10 km.

Goleniowska Mila Niepodległości jest organizowana jest po raz dwudziesty dziewiąty. To prawdziwe biegowe święto w Goleniowie. Tradycją jest zapraszanie do Goleniowa wybitnych sportowców, Olimpijczyków, Mistrzów Świata, Europy i Polski. Wydarzenie składa się z czternastu biegów ulicznych rozgrywanych na ulicach Goleniowa. Głównym celem biegów jest uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pierwsze startują przedszkolaki, które dopingowane są przez licznie zebranych rodziców, rodzeństwo oraz zapraszanych sportowców. Do tej pory z najmłodszymi biegli m.in. Marek Kolbowicz, Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski, Monika Pyrek, Grażyna Syrek, Szymon Ziółkowski i inni. Największe emocje dla licznie zgromadzonych kibiców dostarczają dwa ostatnie biegi w tym tytularny Bieg GAZ-SYSYEM na 10 km, w których startują najlepsi biegacze z całego kraju.

GAZ-SYSTEM wspierając inicjatywy sportowe działa na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży na terenach realizowanych inwestycji.

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.