31.10.2017

„Póki Polska żyje w nas” - koncert galowy

11 listopada 2017 roku GAZ-SYSTEM zaprasza na uroczysty koncert galowy pt. „Póki Polska żyje w nas”. Koncert upamiętni odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

Koncert odbędzie się w Bazylice pw. Św. Krzyża w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 3. Podczas gali wystąpi Bogusław Morka oraz soliści z akompaniamentem Orkiestry Kameralnej.

Początek koncertu „Póki Polska żyje w nas” o godz. 19:00, po mszy świętej o godz. 18:00. Wstęp wolny.

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.