11.10.2017

GAZ-SYSTEM rozpoczyna konsultacje

W najbliższy weekend warto wybrać się nad Kanał i Port Żerański. Już w piątek wieczorem rozpocznie się cykl otwartych spotkań warsztatowych z mieszkańcami Białołęki. W ich trakcie zostanie wypracowana koncepcja renowacji terenu po budowie gazociągu relacji Tłocznia Rembelszczyzna - Elektrociepłownia Żerań. Z kolei na niedzielę wzdłuż trasy inwestycji planowane są spacery badawcze z udziałem przyrodników. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.kanalzeranski.pl.

Dzięki takiej formie konsultacji społecznych chcemy umożliwić mieszkańcom wypowiedzenie się na temat przyszłości Kanału Żerańskiego. Pierwsze spotkania i spacery będą służyły poznaniu oczekiwań związanych z obszarem objętym projektem budowy gazociągu. Każdy z uczestników warsztatów i spacerów będzie mógł zgłosić swoje opinie i pomysły  – mówi Monika Bończa-Tomaszewska, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej GAZ-SYSTEM.

Budowa gazociągu z Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie wzdłuż Kanału Żerańskiego jest konieczna do uruchomienia powstającego bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Żerań. Inwestycja ta podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego w aglomeracji warszawskiej oraz poprawi jakość powietrza (zmniejszenie emisji pyłów z EC-Żerań o ponad 60%).

Za budowę gazociągu odpowiedzialny jest GAZ-SYSTEM. Prace przy budowie gazociągu rozpoczną się na początku 2018 roku i prowadzone będą na odcinku ok. 10,5 km, z czego na terenie dzielnicy Białołęka (ok. 9 km) oraz gminy Nieporęt (ok. 1 km).

– Inwestycja będzie polegać na ułożeniu stalowego rurociągu DN 500 na głębokości minimum 1,7 m, a następnie renowacji miejsca budowy, w tym odtworzeniu elementów małej architektury i nasadzeniu drzew. Przeszkody uniemożliwiające bezkolizyjne ułożenie gazociągu w wykopie, np. mosty, wiadukty i tory kolejowe, nadbrzeże portu, infrastruktura ciepłownicza, będą pokonywane z wykorzystaniem metod bezwykopowych, tzw. przecisków lub przewiertów sterowanych HDD – dodaje Artur Jastrzębski, Dyrektor Oddziału GAZ-SYSTEM w Rembelszczyźnie.

***

Terminy warsztatów:

13.10.2017 r. (piątek), godz. 18:00-20:00
Żłobek Miejski nr 58, ul. Krzyżówki 24 (Odcinek I: od EC Żerań do mostu na ul. Marywilskiej)

14.10.2017 r. (sobota) godz. 10:00 - 12:00
Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10 (Odcinek II: od mostu na ul. Marywilskiej do mostu na ul. Białołęckiej)
|
14.10.2017 r. (sobota) godz. 14:00 - 16:00
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kobiałka 49 (Odcinek III i IV: od mostu na ul. Białołęckiej do Tłoczni Gazu Rembelszczyzna)

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane główne założenia projektu oraz będzie okazja do przedstawienia własnych pomysłów dotyczących zagospodarowania przestrzeni nad Kanałem.

W niedzielę 15.10.2017 odbędą się spacery badawcze w rejonie planowanego gazociągu, podczas których mieszkańcy będą mogli przekazać swoje uwagi i oczekiwania względem zagospodarowania tego obszaru.

Miejsca i godziny rozpoczęcia spacerów:

Odcinek I: od EC Żerań do mostu na ul. Marywilskiej

Data spaceru: 15.10.2017 r. (niedziela) godz. 10:00-12:00
Punkt zbiórki: róg ul. Krzyżówki i Anastazego Kowalczyka (zbiórka na parkingu)

Odcinek II i III: od mostu na ul. Marywilskiej do mostu na ul. Kobiałka

Data spaceru: 15.10.2017 r. (niedziela) godz. 14:00-16:00
Punkt zbiórki: zejście z mostu na ul. Białołęckiej (przy ul. Płochocińskiej)

Odcinek IV: od mostu na ul. Kobiałka do Tłoczni Gazu Rembelszczyzna

Data spaceru: 15.10.2017 r. (niedziela) godz. 10:00 -12:00
Punkt zbiórki: zejście z mostu na ul. Kobiałka (w stronę ul. Płochocińskiej)GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.