12.09.2017

Zakończono budowę jednego z gazociągów Korytarza Północ-Południe

GAZ-SYSTEM zakończył budowę gazociągu relacji Czeszów – Wierzchowice. Wspólnie z pozostałymi gazociągami, które powstają na Dolnym Śląsku, gazociąg ten umożliwi transport zwiększonych ilości gazu z północy na południe kraju.

Gazociąg wysokiego ciśnienia Czeszów – Wierzchowice o długości ok. 14 km i średnicy 1000 mm zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin Zawonia i Krośnice. Jest on częścią zachodniej nitki Korytarza Gazowego Północ – Południe, który umożliwi pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. Wartość całej inwestycji to 91 mln PLN.

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Budowa gazociągu była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 47,7 mln złotych.

KORYTARZ PÓŁNOC – POŁUDNIE

Korytarz Północ-Południe połączy Terminal LNG w Świnoujściu (wraz z planowanym gazociągiem Baltic Pipe), przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry, z terminalem LNG w Chorwacji.
 
Projekt Korytarza na terenie Polski obejmuje wybudowanie nitki wschodniej oraz nitki zachodniej, w skład której wchodzi m.in. gazociąg Czeszów – Wierzchowice. Głównym celem budowy Korytarza Północ – Południe w części zachodniej jest zwiększenie zdolności przesyłowej pomiędzy Polską a Czechami poprzez modernizację i budowę systemów przesyłowych po obu stronach granicy wraz z interkonektorem Polska – Czechy. Zapewni to możliwość przesyłania gazu w obu kierunkach.

Realizacja Korytarza pozwoli także budować pełną niezależność Polski w zakresie dostaw gazu i integrować system europejski. Konsekwentnie rozbudowywany system przesyłowy i połączenia transgraniczne otworzą nowe perspektywy rozwoju i umocnią pozycję spółki w kraju i w Europie. „Posiadamy nowe źródła gazu, jak Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zrobiliśmy kolejny krok ku budowie Baltic Pipe. Żeby był możliwy przesył tego gazu do polskiej gospodarki, także z północy na południe kraju, niezbędne jest rozbudowanie wewnętrznej sieci przesyłowej. Gazociąg Czeszów – Wierzchowice przybliża nas do osiągnięcia tego celu” - powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

PROJEKT O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM

W 2013 roku Komisja Europejska wpisała Korytarz Północ – Południe na listę projektów o znaczeniu wspólnotowym. Na liście tej znajduje się również pięć innych inwestycji GAZ-SYSTEM: połączenie Polska – Litwa, Baltic Pipe, rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, rozbudowa punktów wyjścia z Gazociągu Jamalskiego oraz połączenie Polska – Słowacja. Nadanie tym projektom statusu PCI dowodzi, że rozbudowa infrastruktury gazowej w Europie jest traktowana w sposób szczególnie ważny.

O GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych, podłączonych do systemu przesyłowego. Rozbudowując system transportu gazu ziemnego GAZ-SYSTEM łączy oczekiwania klientów z rozwojem firmy i rynku gazu w Polsce.

Długoterminowym celem działalności spółki jest zbudowanie pozycji jednego z najlepiej funkcjonujących dostawców usług przesyłowych w Europie.

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.