10.08.2017

Ruszyły badania otworowe pod magazyn gazu „Damasławek”

10 sierpnia 2017 r. w Świątkowie (gm. Janowiec Wielkopolski, województwo kujawsko-pomorskie) odbyło się uroczyste rozpoczęcie wiercenia pierwszego z dwóch otworów rozpoznawczych. Odwierty pozwolą ustalić, czy wysad solny „Damasławek” nadaje się pod planowany przez GAZ-SYSTEM kawernowy podziemny magazyn gazu.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, GAZ-SYSTEM oraz firmy G-Drilling S.A. – wykonawcy badań. 

Przy powitaniu zebranych gości Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM, zwrócił uwagę na ważną rolę magazynów gazu w systemie przesyłowym: „Zapewniają one pewność i ciągłość dostaw gazu ziemnego. Planowany podziemny magazyn gazu ziemnego - pierwszy w posiadaniu GAZ-SYSTEM - pozwoli nam poszerzyć zakres świadczonych usług. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli zooptymalizować wykorzystywanie naszej infrastruktury gazowej. Przełoży się to bezpośrednio na korzyści dla uczestników rynku gazu w Polsce”.

Już w połowie czerwca br. polska firma G-Drilling S.A. rozpoczęła w Świątkowie pierwsze prace przygotowawcze związane z powstaniem dwóch placów wiertniczych (wiertni) oddalonych od siebie o około 700 metrów placów. Na początku sierpnia na jednym z nich stanęła ok. 30 metrowa wieża wiertnicza. Kolejna stanie w drugiej połowie sierpnia.

- "Ich zadaniem będzie wykonanie dwóch otworów do głębokości ok. 1800 metrów pod poziomem terenu. Wiertnie będą pracować 24 godziny na dobę przez około 4-5 miesięcy. Dzięki nim zostanie pobrany rdzeń do badań laboratoryjnych, których wyniki m.in. pozwolą podjąć decyzję o przydatności wysadu solnego na potrzeby podziemnego magazynu gazu” – dodał Aleksander Zawisza, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju, odpowiedzialny w GAZ-SYSTEM za realizację projektu.

Wszystkie prace związane z odwiertami są nadzorowane przez wyspecjalizowany nadzór inwestorski. Na zlecenie GAZ-SYSTEM pełni go Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” Sp. z o.o. Ponadto organem nadzoru górniczego dla prowadzonych prac jest Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku. Po zakończeniu prac otwory badawcze zostaną dokładnie zabezpieczone, place wiertnicze zlikwidowane, zaś teren zrekultywowany.

GAZ-SYSTEM realizując projekt przykłada dużą wagę do budowania relacji z lokalną społecznością. Spółka jest  w stałym kontakcie z władzami lokalnymi. W czerwcu br. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Świątkowa i Ustaszewa. Przedstawiono na nim szczegółowe informacje na temat prac otworowych.

- „Decyzja biznesowa o budowie podziemnego magazynu gazu zapadnie w przyszłym roku po ostatecznym odbiorze prac badawczo-rozpoznawczych i analizach ekonomiczno-inwestycyjnych” – podsumował Artur Zawartko.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.