09.08.2017

Ogłoszenie o postępowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jaśle i Sandomierzu

GAZ-SYSTEM ogłasza pisemne postępowania w trybie przetargu pisemnego na sprzedaż dwóch nieruchomości: w Jaśle i Sandomierzu.

Wszystkie szczegóły dotyczące nieruchomości oraz warunków przystąpienia do przetargów znajdują siew ogłoszeniach poniżej.

  • Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym w Sandomierzu

Ogłoszenie - Sandomierz

Formularz ofertowy

  • Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-warsztatowym i budynkiem garażowym w Jaśle

Ogłoszenie - Jasło

Formularz ofertowy

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.