09.08.2017

Ogłoszenie o postępowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jaśle i Sandomierzu

GAZ-SYSTEM ogłasza pisemne postępowania w trybie przetargu pisemnego na sprzedaż dwóch nieruchomości: w Jaśle i Sandomierzu.

Wszystkie szczegóły dotyczące nieruchomości oraz warunków przystąpienia do przetargów znajdują siew ogłoszeniach poniżej.

  • Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym w Sandomierzu

Ogłoszenie - Sandomierz

Formularz ofertowy

  • Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-warsztatowym i budynkiem garażowym w Jaśle

Ogłoszenie - Jasło

Formularz ofertowy

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.